Conferinţa de Psihoterapie Experienţială şi Dezvoltare Personală Unificatoare
„Provocări, experiențe, noutăți, conexiuni psiho-corporale și deschideri interdisciplinare”

- conferinţă naţională cu participare internaţională-
Ediţia a VII-a, 2-3 Aprilie 2016, Bucureşti
Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei, Panduri 90

(for English see below)

 

A șaptea ediţie a Conferinţei de Psihoterapie Experienţială şi Dezvoltare Personală Unificatoare „Provocări, experiențe, noutăți, conexiuni psiho-corporale și deschideri interdisciplinare va avea loc în data de 2-3 Aprilie 2016, la Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei, Bucureşti, Şoseaua Panduri, 90.

Conferinţa este organizată de Societatea de Psihoterapie Experienţială Română (Institutul SPER) în colaborare cu Universitatea din Bucureşti - Centrul de Dezvoltare Personală, Consiliere şi Psihoterapie Experienţială, Facultatea de Psihologie și Ştiinţele Educaţiei (Școala Doctorală și Departamentele de Master Psihodiagnoză, psihoterapie experienţială unificatoare - P.E.U. și Evaluarea, consilierea și psihoterapia copilului, cuplului și a familiei) și COGNOSIS - Federația Asociațiilor Studenților la Psihologie și Științele Educațiai din România sub egida Colegiului Psihologilor din România.

Conferinţa include prezentare de lucrări și postere, 2 prelegeri, 3 mese rotunde și workshop-uri pe diferite subiecte (Art-terapie, Psihoterapie Corporală, Terapie prin Dans și Mişcare, Psihoterapia cuplului ș.a.). Detalii despre fiecare workshop, inclusiv descrierea şi coordonatorii acestora sunt disponibile la adresa: www.sper.ro/conferinta/workshopuri..

Programul conferinţei poate fi accesat AICI. Pentru detalii privind înscrierea, vă rugăm să vizitaţi secţiunea aferentă.

Lucrările acceptate spre prezentare vor fi inlcuse în volumul de abstracte al conferinței (doar abstractul).

Lucrările acceptate spre publicare in extenso vor fi publicate în Revista de Psihoterapie Experiențială (numerele 1 - 4, 2016). Revista este acreditată CNCSIS categoria B+ și indexată BDI – în 3 Baze de Date Internaționale, recunoscute pentru Psihologie și științe ale educației conform Anexei 28 publicate în Monitorul Oficial, Partea I, Nr. 890 bis/27.XII.2012:

 

Index Copernicus International

 

Coperta revistaConsiliul National al Cercetarii Stiintifice din Invatamantul Superior

 

 

English version

The 7th Edition of the Conference of Experiential Psychotherapy and Unifying Personal Development "Challenges, experiences, news, psycho-body connections and interdisciplinary openings" will take place April 2-3 April, 2016 at the Faculty of Psychology and Education Sciences, Panduri, 90, Bucharest.

The conference is organized by the Romanian Society of Experiential Psychotherapy (S.P.E.R. Institute) in partnership with the University of Bucharest – Personal Development, Experiential Counseling and Psychotherapy Centre, the Faculty of Psychology and Education Sciences (Doctoral School and the Department of the Masters Degree Psychodiagnosis, unifying experiential psychotherapy - U.E.P., and Assessment, counseling and psychotherapy of Child, Couple and Family) and COGNOSIS.

under the aegis of the Romanian Psychologists’ College.

The conference includes posters and papers presentation and workshops on various subjects.

Details about each workshop, including description and coordinators are available here.

The program of the conference may be accessed here.

For details about registration, please visit the related section.

Comments and suggestions are welcome at This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it .

All the accepted papers for presentation will be included in the conference abstracts volume (only the abstracts). All the accepted papers for publication in extenso (full-text) will be published in Journal of Experiential Psychotherapy (issues 1-4, 2016). The Journal is acknowledged in B+ category (CNCSIS) and indexed IDB in 3 International Data Bases, known for Psychology and Educational Sciences according to the Appendix 28 published in Monitorul Oficial, Part I, no. 890 bis/27.XII.2012: Index Copernicus Journals Master List, EBSCO Publishing, SCIPIO

Institutia organizatoare

Societatea de Psihoterapie Experientiala Romana 

(Institutul SPER)

Website: www.sper.ro

Posterul Conferintei

Formular de inscriere

Descarcati Formularul de Inscriere

Vă rugăm să completaţi toate câmpurile din formularul de înscriere.

Toate documentele, solicitările, lucrările şi sugestiile vor fi trimise la adresa conferinţei:conferinta@sper.ro.

Perioada de înscriere:

1 Februarie - 15 Martie 2016

Mai multe detalii AICI.

Parteneri

  

 

Contact

Societatea de Psihoterapie Experientiala Romana (Institutul SPER)

Adresa: Splaiul Independentei 17, Bucuresti

Telefon: (+4031) 104.35.18;

E-mail: conferinta@sper.ro