Conferinţa de Psihoterapie Experienţială şi Dezvoltare Personală Unificatoare

EDIȚIE ANIVERSARĂ Terapia Unificării – 20 de ani de psihoterapie românească

Tema conferinței: „Confluențe și interferențe metodologice în procesul psihoterapeutic și în dezvoltarea personală”

- conferinţă naţională -
Ediţia a VIII-a, 3-4 Noiembrie 2018, Bucureşti
Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei, Panduri 90

Credite

Cererea de acordare a creditelor a fost validată de către Comitetul director al Colegiului Psihologilor din România în data de 22.09.2018, în baza propunerii Comisiei de psihologie clinică şi psihoterapie, conform P.V. nr. 10/31.08.2018, cu avizul Nr. 1302 din 09.10.2018

Numărul de credite obţinute: 16 credite (1 credit/oră).

 

Potrivit Colegiului Psihologilor din România (Hotărârea nr. 3 a Comitetului Director din 02.07.2018), creditele oferite la Conferinţa sunt:

  • Participare ca audient – 1 credit / ora, se pot obtine max. 4 credite dacă participați la ambele sesiuni de comunicări

  • Participanţi la workshop – 1 credit / ora de workshop, adică 2 credite / workshop.

  • Prezentarea unei lucrări / poster – 5 credite pentru fiecare lucrare/ poster, 10 credite keynote speaker

  • Coordonator de workshop – 10 credite

Conform CPR se acordă credite doar psihologilor cu atestat de liberă practică. Pot participa la conferință şi studenţi sau alţi specialişti, urmând ca aceștia să obțină diplomă de participare fără credite.

Pentru a putea primi creditele, trebuie să participaţi la workshop-uri și/sau la sesiunile de prezentări şi, în cazul în care sunteţi înscris cu lucrare sau poster, trebuie să le prezentaţi.

Nu vor fi acordate credite psihologilor înscrişi la conferinţă care nu sunt prezenţi la şedinţele de lucru, chiar dacă taxele au fost plătite integral.