Carti din aceeasi categorie

Editura SPER este recunoscuta CNCSIS


Lista cu Publicaţiile Editurii SPER (Publications of SPER Publishing House)

 1. Iolanda Mitrofan, Adrian Nuţă, Jocurile conştienţei sau Terapia Unificării: repere pentru o nouă psihoterapie experienţială, colecţia Caiete Experienţiale (Games of Awareness or The Unification Therapy: marks for a new experiential psychotherapy, Experiential Notebooks Collection), Editura SPER, 1999, 134 pg., ISBN 973-99221-0-4.
 2. Cătălin Nedelcea, Paula Dumitru, Optimizarea comportamentului profesional, între educaţie şi psihoterapie, colecţia Caiete Experienţiale (Optimization of professional Behavior, between education and psychotherapy, Experiential Notebooks Collection), Editura SPER, 1999, 150 pg., ISBN 973-99221-1-2.
 3. Adrian Nuţă, Analize Experienţiale (Cum l-am lichidat pe Buddha), colecţia Caiete Experienţiale (Experiential Analysis (How I put an end to Buddha), Experiential Notebooks Collection), Editura SPER, 1999, 143 pg., ISBN 973-99221-2-0.
 4. Adrian Nuţă, Ascultând cu a treia ureche. Reflecţiile unui terapeut experienţialist, colecţia Caiete Experienţiale (Listening with the third ear. Reflections of an experiential psychotherapist, Experiential Notebooks Collection), Editura SPER, 1999, 142 pg., ISBN 973-99221-3-9.
 5. Iolanda Mitrofan şi colab., Orientarea Experienţială în Psihoterapie. Dezvoltare personală, interpersonală şi transpersonală, colecţia Alma Mater (Experiential Orientation in Psychotherapy. Personal, Interpersonal and Transpersonal Development, Alma Mater Collection), Editura SPER, 2000, 373 pg., ISBN 973-99221-4-7.
 6. Adrian Nuţă, Inter-realitatea. Psihoterapie şi spectacol dramatic, colecţia Caiete Experienţiale (Inter-reality. Psychotherapy and dramatic show, Experiential Notebooks Collection), Editura SPER, 2000, 136 pg., ISBN 973-99221-5-5.
 7. Adrian Nuţă, Secrete şi jocuri psihologice. Analiză tranzacţională, colecţia Caiete Experienţiale (Psychological secrets and games. Transactional Analysis, Experiential Notebooks Collection), Editura SPER, 2000, 162 pg., ISBN 973-99221-6-3.
 8. Adrian Nuţă, Analize psihologice. Oceanul din picătura de apă, colecţia Caiete Experienţiale (Psychological Analyses. The ocean within the water drop, Experiential Notebooks Collection), Editura SPER, 2001, ISBN 973-99221-7-1.
 9. Adrian Nuţă, Inocenţă şi închipuire. Psihologia relaţiei de cuplu, colecţia Caiete Experienţiale (Innocence and illusion. The psychology of couple relationships, Experiential Notebooks Collection), Editura SPER, 2001, 187 pg., ISBN 973-99221-8-X.
 10. Iolanda Mitrofan & co., Psihopatologia, psihoterapia şi consilierea copilului – abordare experienţială, colecţia Alma Mater (Psychopathology, psychotherapy and counseling of children – an experiential approach, Alma Mater Collection), Editura SPER, 2001, 360 pg., ISBN 973-99221-9-8.
 11. Angela Ionescu, Psihoterapia existenţială: confruntarea cu preocupările ultime ale existenţei ca modalitate de dezvoltare şi maturizare personală, colecţia Caiete Experienţiale (Existential Psychotherapy: facing the ultimate preoccupations of existence as means for personal development and maturation, Experiential Notebooks Collection), Editura SPER, 2001, 118 pg., ISBN 973-85329-0-6.
 12. Laurenţiu Mitrofan, Prietenia, o cale de dezvoltare şi maturizare a personalităţii, colecţia Caiete Experienţiale (Friendship, a path of development and maturation of personality, Experiential Notebooks Collection), Editura SPER, 2001, 154 pg., ISBN 973-85329-1-4.
 13. Lucian Radu-Geng, Cristian Ciupercă, Manipularea gândirii şi comportamentului. Profeţii care se autoîmplinesc, Editura SPER, colecţia Caiete Experienţiale (The manipulation of thought and behavior. Self-fulfilling prophecies, Experiential Notebooks Collection), 2001, 220 pg., ISBN 973-85329-2-2.
 14. Iolanda Mitrofan, Diana Lucia Vasile, Terapii de familie, colecţia Alma Mater (Family therapies, Alma Mater Collection), Editura SPER, 2001, 250 pg., ISBN 973-85329-3-0.
 15. Elena Anghel, Dezvoltarea personală a copiilor (Personal development of children), Editura SPER, 2001, ISBN 973-85329-4-9.
 16. Elena Vladislav, Ce este psihoterapia copilului? (What is child psychotherapy?), Editura SPER, 2001, ISBN 973-85329-5-7.
 17. Cristian Ciupercă, Copiii viitorului sau viitorul copiilor (Children of the future or the future of children), Editura SPER, 2001, ISBN 973-85329-6-5.
 18. Iolanda Mitrofan, Terapia experienţială de familie (Experiential Family therapy), Editura SPER, 2001, ISBN 973-85329-7-3.
 19. 19 Iolanda Mitrofan, Terapia comunicaţională de familie (Communicational Family therapy), Editura SPER, 2001, ISBN 973-85329-8-1.
 20. Iolanda Mitrofan, Terapia integrativă de familie (Intergative Family therapy), Editura SPER, 2001, ISBN 973-85329-9-X.
 21. Iolanda Mitrofan, Terapia multiplă de familie (Multiple Family therapy), Editura SPER, 2001, ISBN 973-85330-0-7.
 22. Iolanda Mitrofan, Terapia narativă de familie (Narrative Family therapy), Editura SPER, 2001, ISBN 973-85330-1-5.
 23. Iolanda Mitrofan, Terapia sistemică de familie (Systemic Family therapy), Editura SPER, 2001, ISBN 973-85330-2-3.
 24. Iolanda Mitrofan, Terapia strategică de familie (Strategic Family therapy), Editura SPER, 2001, ISBN 973-85330-3-1.
 25. Iolanda Mitrofan, Terapia structurală de familie (Structural Family therapy), Editura SPER, 2001, ISBN 973-85330-4-X.
 26. Iolanda Mitrofan, Terapia transgeneraţională de familie (Trans-generational Family therapy), Editura SPER, 2001, ISBN 973-85330-5-8.
 27. Geanina Cucu Ciuhan, Devierile comportamentale la copii (Behavioral deviance in children), Editura SPER, 2001, ISBN 973-85330-6-6.
 28. Petruţa Daniela Coman, Ce se întâmplă cu adolescenţii abuzaţi (What happens to abused teenagers), Editura SPER, 2001, ISBN 973-85330-7-4.
 29. Iolanda Mitrofan, Ce este psihopatologia şi psihiatria copilului (What is the psychopathology and psychiatry of children), Editura SPER, 2001, ISBN 973-85330-8-2.
 30. Iolanda Mitrofan, Meditaţii creative. Metaforă transfiguratoare şi conştiinţă extinsă, colecţia Caiete Experienţiale (Creative Meditaions, Transfiguring metaphor and extended awareness, Experiential Notebooks Collection), Editura SPER, 2001, 156 pg., ISBN 973-85330-9-0.
 31. Iolanda Mitrofan, Doru Buzducea, Psihologia pierderii şi terapia durerii, Editura Albedo, 1999, 194 pg.; reeditare revizuită şi adăugită, colecţia Caiete Experienţiale (The Psychology of Loss and the Therapy of Pain, Albedo Publishing House, 1999, 194 pg.; re-editing revised and improved Experiential Notebooks Collection), Editura SPER, 2002, 202 pg., ISBN 973-8383-10-2.
 32. Iolanda Mitrofan, Cristian Ciupercă, Psihologia şi terapia cuplului, colecţia Caiete Experienţiale (The Psychology and Therapy of the Couple, Experiential Notebooks Collection), Editura SPER, 2002, 2009, 184 pg., ISBN 973-8383-11-0.
 33. Anca Munteanu, Terapia psihanalitică freudiană, colecţia Caiete Experienţiale (Freudian Psychoanalytical Therapy, Experiential Notebooks Collection), Editura SPER, 2002, 96 pg., ISBN 973-8383-12-9.
 34. Iolanda Mitrofan, Cristian Ciupercă, Psihologia vieţii de cuplu – între iluzie şi realitate, colecţia Alma Mater (Psychology of Life in a Couple – between illusion and reality, Alma Mater Collection), Editura SPER, 2002, 493 pg., ISBN 973-8383-13-7.
 35. Cătălin Nedelcea, Introducere în programarea neuro-lingvistică. Instrument psihologic pentru dezvoltarea personală, colecţia Caiete Experienţiale (Introduction to Neuro-Linguistic Programming. Psychological instrument for personal development, Experiential Notebooks Collection), Editura SPER, 2002, 200 pg., ISBN 973-8383-14-5.
 36. Victor Badea, Marian E. Constantin, În umbra societăţii, Incursiune în viaţa persoanelor fără adăpost, colecţia Caiete Experienţiale (In the shadow of society. Incursion to the life of homeless people, Experiential Notebooks Collection), Editura SPER, 2002, 140 pg., ISBN 973-8383-15-3.
 37. Laurenţiu Mitrofan, Atracţia interpersonală sau Romeo şi Julieta în cotidian, colecţia Caiete Experienţiale (Interpersonal Attraction or Romeo and Juliet in their daily life, Experiential Notebooks Collection), Editura SPER, 2002, 184 pg., ISBN 973-8383-16-1.
 38. Adrian Nuţă, Psihologia comunicării în cuplu, colecţia Caiete Experienţiale (The Psychology of Couple Communication, Experiential Notebooks Collection), Editura SPER, 2002, 162 pg., ISBN 973-8383-17-X.
 39. Adrian Nuţă, Suprafaţa şi adâncimile cuplului, colecţia Caiete Experienţiale (The surface and Depths of the Couple, Experiential Notebooks Collection), Editura SPER, 2002, 148 pg., ISBN 973-8383-18-8.
 40. Cristina Denisa Stoica, Relaţii-capcană în familia toxicomanului, colecţia Caiete Experienţiale (Entrapping relationships in the family of the drug addict, Experiential Notebooks Collection), Editura SPER, 2002, 155 pg., ISBN 973-8383-19-6.
 41. 41 Victor Badea (coord.), Asistarea persoanelor adulte fără adăpost, colecţia Alma Mater (Assisting adult homeless people, Alma Mater Collection), Editura SPER, 2003, 183 pg., ISBN 973-8383-00-5.
 42. Iolanda Mitrofan (coord.), Ioana Niculae, Denisa Cristina Stoica, Seramis Sas, Teodora Ciolompea, Liliana Dorobăţ, Robrecht Keymeulen, Terapia toxicodependenţei – posibilităţi şi limite (The therapy of drug addiction – possibilities and limits), Editura SPER, 2003, 243 pg., ISBN 973-8383-01-3.
 43. Tudos Ştefan, Generare şi regenerare psihologică. Principii, legităţi, soluţii (Psychological generation and re-generation. Principles, laws, solutions), Editura SPER, 2003, ISBN 973-8383-02-1.
 44. Tudos Ştefan, Probleme psihosociale actuale în sportul de mare performanţă (Current psycho-social problems in sports of high performance), Editura SPER, 2003, ISBN 973-8383-03-X.
 45. Tudos Ştefan, Perspective actuale în psihologia sportului. Modele şi soluţii (Current perspectives in the psychology of Sport. Models and Solutions), Editura SPER, 2003, ISBN 973-8383-04-8.
 46. Rodica Enache, O perspectivă psihologică asupra maternităţii, colecţia Caiete Experienţiale (A psychological perspective on maternity, Experiential Notebooks Collection), Editura SPER, 2003, 187 pg., ISBN 973-8383-05-6.
 47. Ella Ciupercă, Cristian Ciupercă, Individul şi lumea de lîngă el, colecţia Caiete Experienţiale (The individual next to the world, Experiential Notebooks Collection), Editura SPER, 2003, 135 pg., ISBN 973-8383-06-4.
 48. Adrian Nuţă, Psihoterapeutul de buzunar, colecţia Anim (Pocket psychotherapist, Anim Collection), Editura SPER, 2003, 173 de pg., ISBN 973-8383-07-2
 49. Iolanda Mitrofan, Terapia Unificării – abordare holistică a dezvoltării şi a transformării umane, colecţia Anim (Unification Therapy – a holistic approach to human development and transformation, Anim Collection), Editura SPER, 2004, 289 de pg., ISBN 973-8383-08-0
 50. Adrian Nuţă, Umbra. Polul întunecat al sufletului, colecţia Anim (The Shadow. The dark side of the soul, Anim Collection), Editura SPER, 2004, 173 pg., ISBN 973-8383-09-9.
 51. Adrian Nuţă, Abilităţi de comunicare, colecţia Caiete Experienţiale (Communication Skills, Experiential Notebooks Collection), Editura SPER, 2004, 127 de pg., ISBN 973-8383-20-X.
 52. Adrian Nuţă, Închisori invizibile. Reflacţiile unui psihoterapeut nonconformist, colecţia Anim (Invisible jails. Reflections of a nonconformist psychotherapist, colecţia Anim), Editura SPER, 2004, 125 pg., ISBN 973-8383-21-8.
 53. Laurenţiu Mitrofan, Elemente de psihologie socială, colecţia Alma Mater (Elements of social psychology, Alma Mater Collection), Editura SPER, 2004, 285 pg., ISBN 973-8383-22-6.
 54. Victor Badea, Laurenţiu Mitrofan, Dimensiuni ale excluderii sociale, colecţia Caiete Experienţiale (Dimensions of social exclusion, Experiential Notebooks Collection), Editura SPER, 2004, 150 pg., ISBN 973-8383-23-4.
 55. Adrian Nuţă, Ghidul iluminării pentru leneşi, colecţia Anim (Enlightenment guide for the sluggard, Anim Collection), Editura SPER, 2004, 133 pg., ISBN 973-8383-24-2.
 56. Alexandra Pârvan, Dublul şi diferenţa, colecţia Alma Mater (The double and the difference, Alma Mater Collection), Editura SPER, 2004, 364 pg., ISBN 973-8383-25-0.
 57. Ioana Stancu, Mic tratat de consiliere psihologică şi şcolară, colecţia Caiete Experienţiale (Small treaty of school and psychological counseling, Experiential Notebooks Collection), Editura SPER, 2005, 170 pg., ISBN 973-8383-26-9.
 58. Adrian Nuţă, Comunicarea: chipuri, umbre şi măşti, colecţia Caiete Experienţiale (Communication: faces, shadows and masks, Experiential Notebooks Collection), Editura SPER, 2005, 2009, 181 de pg., ISBN 973-8383-27-7.
 59. Iolanda Mitrofan, Denisa Cristina Stoica, Analiza transgeneraţională în Terapia Unificării: o nouă abordare experienţială a familiei, colecţia Anim (Trans-generational analysis in the Therapy of Unification: a new experiential approach of the family, Anim Collection), Editura SPER, 2005, 308 pg., ISBN 973-8383-28-5.
 60. Iolanda Mitrofan, Augustina Ene, Ne jucăm învăţând… învăţăm jucându-ne! Dezvoltare personală asistată de calculator, în grup experienţial, colecţia Caiete Experienţiale (We play while learning… we learn by playing! Computer-assisted personal development, in an experiential group, Experiential Notebooks Collection), Editura SPER, 2005, 148 pg., ISBN 973-8383-29-3.
 61. Iolanda Mitrofan, Adrian Nuţă, Consilierea psihologică: cine, ce şi cum?, colecţia Caiete Experienţiale (Psychological counseling: who, what and how? Experiential Notebooks Collection), Editura SPER, 2005, 2009, 200 pg., ISBN 973-8383-30-7.
 62. Adrian Nuţă, Despre iubirea nonposesivă şi exuberantă, colecţia Anim (On non-possessive and exuberant love, Anim Collection), Editura SPER, 2005, 2009, 96 pg., ISBN 973-8383-31-5.
 63. Ion Cosmovici, Cinci minute la o cafea. Eseu despre intimitatea postmodernă, colecţia Caiete Experienţiale (Five minutes for a coffee. Essay on postmodern privacy, Experiential Notebooks Collection), Editura SPER, 2005, 139 pg., ISBN 973-8383-32-3
 64. Adrian Nuţă, Calea Vrăjitorului. Metodologia relaxată a revelării Sinelui, colecţia Anim (The path of the wizard. The easy methodology for revealing the Self, Anim Collection), Editura SPER, 2006, 132 pg., ISBN 973-8383-33-1
 65. Adrian Nuţă, Psihologia cuplului, colecţia Alma Mater (Couple’s psychology, Alma Mater Collection), Editura SPER, 2006, 200 pg., ISBN 973-8383-34-X.
 66. Geanina Cucu-Ciuhan, Eficienţa psihoterapiei experienţiale la copilul hiperkinetic (studiu clinic de validare), colecţia Alma Mater (The Efficiency of experiential psychotherapy in the hyperkinetic child (clinical validation study), Alma Mater Collection), Editura SPER, 2006, 227 pg., ISBN 973-8383-35-8.
 67. Adrian Nuţă, Infinitul mic, iubindu-l pe cel Mare, colecţia Anim (The small infinite loving the Great one, Anim Collection), Editura SPER, 2007, 172 pg., ISBN 978-973-8383-36-4.
 68. Adrian Nuţă, Mai mult de 10%. Unitatea verticală a creierului, colecţia Anim (More than 10%. The vertical unity of the brain, Anim Collection), Editura SPER, 2007, 147 pg., ISBN 978-973-8383-37-1.
 69. Iolanda Mitrofan, Psihoterapie (Repere teoretice, metodologice şi aplicative), colecţia Alma Mater (Psychotherapy (Theoreticalm methodological and applicative marks), Alma Mater Collection), Editura SPER, 2008, 517 pg., ISBN 978-973-8383-38-8.
 70. Adrian Nuţă, Interconexiuni. Fizica cuantică povestită de un psihoterapeut, colecţia Alma Mater (Interconnections. Quantum Physics told by a psychotherapist, Alma Mater Collection), Editura SPER, 2008, 225 pg., ISBN 978-973-8383-39-5.
 71. Florinda Golu, Carmen Ioniţă, Aplicaţii practice ale psihologiei copilului (Dezvoltarea personală ca program de educaţie alternativă), colecţia Caiete Experienţiale (Practical applications of child psychology (Personal development as a program for alternative education), Experiential Notebooks Collection), Editura SPER, 2009, 134 pg., ISBN 978-973-8383-41-8.
 72. Adrian Nuţă, Între nicăieri şi altundeva, colecţia Anim (Between nowhere and somewhere else, Anim Collection), Editura SPER, 2009, 171 pg., ISBN 978-973-8383-43-2.
 73. Elena Anghel, Adolescentul – formarea identităţii de gen şi dezvoltarea lui pentru viaţa de familie. Exerciţii experienţiale pentru psihologii şcolari şi consilierii psihologici, colecţia Caiete Experienţiale (The teenager – forming gender identity and its development for family life. Experiential exercises for school psychologists and counselors,Experiential Notebooks Collection), Editura SPER, 2009, 285 pg., ISBN 978-973-8383-40-1
 74. Elena Otilia Vladislav, Conceptul de Sine la adolescenţi. Evaluare şi optimizare în grupul experienţial, colecţia Caiete Experienţiale (The concept of Self in teenagers. Assessment and optimization in the experiential group, Experiential Notebooks Collection), Editura SPER, 2009, 189 pg., ISBN 978-973-8383-48-7.
 75. Adrian Nuţă, Umbra. Polul întunecat al sufletului, reeditare revizuită, colecţia Anim (The Shadow. The dark pole of the soul, revised re-editing, Anim Collection), Editura SPER, 2009, 173 pg., ISBN 978-973-8383-47-0.
 76. Iolanda Mitrofan, Cristian Ciupercă, Psihologia relaţiei de cuplu. Abordare teoretică şi aplicativă (reeditare revizuită, Psihologia vieţii de cuplu – între iluzie şi realitate, Editura SPER, 2002), colecţia Alma Mater (The Psychology of couple relationships. A theoretic and applicative approach (revised re-editing, The Psychology of life in a couple – between illusion and reality, 2002), Alma Mater Collection), Editura SPER, 2009, 493 pg., ISBN 978-973-8383-45-6.
 77. Iolanda Mitrofan, Doru Buzducea, Consiliere şi terapie centrată pe traumă (reeditare revizuită, Psihologia pierderii şi terapia durerii, Editura SPER, 2002), colecţia Caiete Experienţiale (Trauma centered counseling and therapy (revised re-editing, The Psychology of loss and the therapy of pain, 2002),Experiential Notebooks Collection), Editura SPER, 2009, 202 pg., ISBN 978-973-8383-46-3; ed. a 2-a, 2011, ISBN 978-973-8383-81-4.
 78. Iolanda Mitrofan, Călătorii lejere către Sine: 20 de exerciţii de meditaţie unificatoare (reeditare revizuită şi adăugită, Metaforă transfiguratoare şi conştiinţă extinsă, Editura SPER, 2001), colecţia Anim (Light journeys to the Self: 20 exercises of unifying meditation (revised and improved re-editing, Transfiguring meditation and expanded awareness, 2001), Anim Collection), Editura SPER, 2009, 191 pg., ISBN 978-973-8383-44-9.
 79. Iolanda Mitrofan (coord.), Cristina-Denisa Godeanu, Alin-Sebastian Godeanu, Vocabularul analizei transgeneraţionale, colecţia Alma Mater (Trans-generational analysis vocabulary, Alma Mater Collection), Editura SPER, 2009, 286 pg., ISBN 978-973-8383-42-5.
 80. Iolanda Mitrofan, cu contribuţia lui Emil-Răzvan Gâtej, Arta transfigurării – exerciţii de meditaţie creativă unificatoare. Vol. 1: Călătorii lejere către Sine, colecţia SPER Audiobooks (Iolanda Mitrofan, with contribution of Emil-Răzvan Gâtej, The Art of transfiguration – exercises of creative and unifying meditation. Vol. 1: Light journeys to the Self, SPER Audiobooks Collection),Editura SPER, 2010, ISBN978-973-8383-50-0.
 81. Adrian Nuţă, Închisorile invizibile. Reflecţiile unui psihoterapeut nonconformist, ed. a 2-a, colecţia Anim (Invisible jails. Reflections of a nonconformist psychotherapist, 2nd edition, Anim Collection), Editura SPER, 2010, 125 pg., ISBN 978-973-8383-51-7.
 82. Laurenţiu Mitrofan, Atracţia interpersonală sau Romeo şi Julieta în cotidian, ed. a 2-a, colecţia Caiete Experienţiale (Interpersonal Attraction or Romeo and Juliet in their daily life, 2nd edition, Experiential Notebooks Collection), Editura SPER, 2010, 184 pg., ISBN 978-973-8383-52-4
 83. Iolanda Mitrofan, Augustina Ene, Ne jucăm învăţând… învăţăm jucându-ne! Dezvoltare personală asistată de calculator, în grup experienţial, ed. a 2-a, colecţiaCaiete Experienţiale (We play while learning… we learn by playing! Computer-assisted personal development, in an experiential group, 2nd edition, Experiential Notebooks Collection), Editura SPER, 2010, 148 pg., ISBN 978-973-8383-53-1.
 84. Laurenţiu Mitrofan, Prietenia, o cale de dezvoltare şi maturizare a personalităţii, ed. a 2-a, colecţia Caiete Experienţiale (Friendship, a path of development and maturation of personality, 2nd edition, Experiential Notebooks Collection),Editura SPER, 2010, 154 pg., ISBN 978-973-8383-54-8.
 85. Rodica Enache, O perspectivă psihologică asupra maternităţii, ed. a 2-a, colecţia Caiete Experienţiale (A psychological perspective on maternity, 2nd edition, Experiential Notebooks Collection), Editura SPER, 2010, 187 pg., ISBN 978-973-8383-55-5.
 86. Alin Cristinel Cotigă, O incursiune în psihologia prenatală. Sarcina, naşterea şi ataşamentul (Vol. 1), colecţia Caiete Experienţiale (Incursion in prenatal psychology. Pregnancy, birth and attachment (Vol. 1), Experiential Notebooks Collection), Editura SPER, 2010, 142 pg., ISBN volum 978-973-8383-57-9, ISBN general 978-973-8383-56-2.
 87. Eugen Avram, Neuropsihologie – bazele teoriei şi practicii, colecţia Alma Mater (Neuropsychology – basis for theory and practice, Alma Mater Collection), Editura SPER, 2010, 236 pg., ISBN 978-973-8383-49-4.
 88. Ramona-Elena Stemate, Cum gestionăm agresivitatea adolescenţilor? Intervenţie experienţială unificatoare (pentru consilieri, terapeuţi, cadre didactice şi părinţi), colecţia Doctoralia (How to handle the aggression of teenagers? Unifying experiential approach (for counselors, therapists, teachers and parents), Doctoralia Collection),Editura SPER, 2010, 196 pg., ISBN 978-973-8383-61-6.
 89. Mădălina Negreţ, Consilierea alternativă prin realizare de filme – un program pentru adolescenţi şi preadolescenţi cu dificultăţi de adaptare, colecţia Doctoralia (Alternative counseling by movie-making – a program for teenagers and pre-teenagers with adjustment difficulties, Doctoralia Collection), Editura SPER, 2010, 188 pg., ISBN 978-973-8383-62-3.
 90. Maria-Luiza Udrea, Jurnalul unui grup de dezvoltare personală unificatoare – competenţe universitare transversale, colecţia Masteralia (Diary of a unifying personal development group – cross university proficiencies, Masteralia Collection), Editura SPER, 2010, 119 pg., ISBN 978-973-8383-63-0.
 91. Cristian Ciupercă, Mic dicţionar al marilor psihologi şi sociologi, colecţia Alma Mater (Small dictionary of great psychologists and sociologists, Alma Mater Collection), Editura SPER, 2010, 405 pg., ISBN 978-973-8383-65-4.
 92. Laurenţiu Mitrofan, Sorina Daniela Dumitrache, Compendiu de fobii, colecţia Alma Mater (Compendium of phobias, Alma Mater Collection),Editura SPER, 2010, 224 pg., ISBN 978-973-8383-66-1.
 93. Oana Popescu, Laborator P.E.U. Dezvoltare şi transformare în grup, colecţia Masteralia (Unification Experiential Psychotherapy (U.E.P.) Laboratory. Group development and transformation, Masteralia Collection),Editura SPER, 2010, 96 pg., ISBN 978-973-8383-67-8.
 94. Oana Benescu Mihai, În umbra cerului stins. Secrete de familie şi „vindecare” transgeneraţională (lectura unui caz de patologie congenitală oftalmologică din perspectiva P.E.U.), colecţia Masteralia (In the shadow of the darkened sky. Family secrets and trans-generational “healing” (reading of a case of congenital eye pathology from the U.E.P perspective), Masteralia Collection), Editura SPER, 2010, 154 pg., ISBN 978-973-8383-68-5.
 95. Andreea Măţăuan, În căutarea identităţii de sine – studiu de caz. Filmul unui parcurs terapeutic unificator, colecţia Masteralia (Lookinf for one’s identity – case study. The film of an unifying therapeutic process, Masteralia Collection),Editura SPER, 2010, 138 pg., ISBN 978-973-8383-64-7.
 96. Laurenţiu Mitrofan, Sorina Daniela Dumitrache, Parafiliile – extremele comportamentului sexual uman, colecţia Alma Mater (Paraphilia – the extremes of human sexual behavior, Alma Mater Collection),Editura SPER, 2010, 156 pg., ISBN 978-973-8383-69-2.
 97. Sebastian Godeanu, Alegerea partenerului. Mituri, secrete, repetiţii, colecţia Doctoralia (Choosing your mate. Myths, secrets, repetitions, Doctoralia Collection),Editura SPER, 2010, 137 pg., ISBN 978-973-8383-60-9.
 98. Iolanda Mitrofan, C. Denisa Godeanu, A. Sebastian Godeanu, Psihogenealogie. Diagnoza, intervenţia şi vindecarea istoriei familiale, colecţia Alma Mater (Psycho-genealogy. The diagnosis, intervention and healing of family history, Alma Mater Collection),Editura SPER, 2010, 239 pg., ISBN 978-973-8383-59-3.
 99. Carmen-Maria Mecu, Învăţare experienţială în educaţie şi consiliere: o pepinieră de idei, colecţia Caiete Experienţiale (Experiential learning in education and counseling: a seed bed of ideas, Experiential Notebooks Collection), Editura SPER, 2010, 199 pg., ISBN 978-973-8383-58-6.
 100. Laurenţiu Mitrofan, Eugen Avram, Multiplele faţete ale workaholismului, colecţia Alma Mater (Multiple faces of workaholism, Alma Mater Collection),Editura SPER, 2010, 167 pg., ISBN 978-973-8383-70-8.
 101. Indara (Iolanda Mitrofan), Buna dimineaţa, realitate! Satori mundan, colecţia Isis (Good morning, reality! Satori mundan, Isis Collection), Editura SPER, 2010, 162 pg., ISBN 978-973-8383-72-2.
 102. Victor Badea, Psihotraumatologia vieţii de stradă, colecţia Doctoralia (Psychological traumas of life on the street, Doctoralia Collection), Editura SPER, 2010, ISBN 978-973-8383-75-3.
 103. Alin Cristinel Cotigă, O incursiune în psihologia prenatală. Vol. 2: Regresia emoţională prenatală şi perinatală, colecţia Caiete Experienţiale, (Introduction to prenatal psychology. Vol. 2: Prenatal and perinatal emotional regression, Experiential Notebooks Collection)Editura SPER, 2011, 104pg., ISBN volum 978-973-8383-76-0, ISBN general 978-973-8383-56-2.
 104. Diana Lucia Vasile, Trauma familială şi resursele compensatorii, colecţia Alma Mater (Family traumas and compensatory resources, Alma Mater Collection),Editura SPER, 2011, 242 pg., ISBN 978-973-8383-77-7.
 105. Adrian Nuţă, Inter-realitatea. Psihoterapie şi spectacol dramatic, ed. a 2-a, colecţia Caiete Experienţiale (Inter-reality. Psychotherapy and dramatic show, 2nd edition, Experiential Notebooks Collection), Editura SPER, 2011, 118 pg., ISBN 978-973-8383-78-4.
 106. Adrian Nuţă, Analize psihologice. Oceanul din picătura de apă, ed. a 2-a, colecţia Caiete Experienţiale (Psychological Analyses. The ocean within the water drop, 2nd edition, Experiential Notebooks Collection), Editura SPER, 2011, 157 pg., ISBN 978-973-8383-79-1.
 107. Adrian Nuţă, Ascultând cu a treia ureche. Reflecţiile unui terapeut experienţialist, ed. a 2-a, colecţia Caiete Experienţiale (Listening with the third ear. Reflections of an experiential psychotherapist, 2nd edition, Experiential Notebooks Collection), Editura SPER, 2011, 101 pg., ISBN 978-973-8383-80-7.
 108. Iolanda Mitrofan, Experienţa schimbării. Metamorfozele – exerciţii de meditaţie creativă unificatoare. Vol. 2 din: Călătorii lejere către Sine, colecţia SPER Audiobooks (The experiences of changes. Metamorphosis – unifying creative meditation exercises. Vol. 2 of: Light journeys to the Self, Sper Audiobooks Collection), Editura SPER, 2011, ISBN 978-973-8383-84-5.
 109. Indara (Iolanda Mitrofan), Practica bucuriei. Poezie terapeutică, colecţia SPER Audiobooks (The practice of Joy. Therapeutic poetry, Sper Audiobooks Collection), Editura SPER, 2011, ISBN 978-973-8383-85-2.
 110. Indara (Iolanda Mitrofan), Practica bucuriei, colecţia Isis (The practice of Joy, Isis Collection), Editura SPER, 2011, 117 pg., 2011, ISBN 978-973-8383-74-6.
 111. Adrian Nuţă, Dezvoltare personală şi spiritualitate. Tranziţii, suprapuneri, iluzii, colecţia Anim (Personal development and spirituality. Transitions, overlaps, illusions, Anim Collection), Editura SPER, 2011, 245 pg., ISBN 978-973-8383-82-1.
 112. Seramis Sas, Melcul cu umbrelă. Paşi spre o conştiinţă extinsă, colecţia Anim (Snail with umbrella. Steps towards an expanded awareness, Anim Collection),Editura SPER, 2011, 145 pg., ISBN 978-973-8383-83-8.
 113. Iolanda Mitrofan (coord.), Terapia toxicodependenţei – posibilităţi şi limite, ed. a 2-a, colecţia Alma Mater (The therapy of drug addiction – possibilities and limits, 2nd edition, Alma Mater Collection), Editura SPER, 2011, 301 pg., ISBN 978-973-8383-86-9.
 114. Ioana Stancu, Mecanismele intimităţii în relaţia de cuplu: evaluare şi intervenţie terapeutică, colecția Doctoralia (Mechanisms of intimacy in the couple: evaluation and therapeutic intervention, Doctoralia Collection) Editura SPER, 2011, 207 pg., ISBN 978-973-8383-87-6.
 115. Lucian Alecu, In(terioare), colecția Isis, (In(terioare), Isis Collection), Editura SPER, 2011, 104 pg., ISBN 978-973-8383-88-3.
 116. Ion Cosmovici, Călătoria studentului. Iniţiere în carieră, colecţia Alma Mater, on-line: http://www.sper.ro/carti_online(The student’s voyage. Career initiation, Alma Mater Collection, on-line), Editura SPER, 2011, 219 pg., ISBN 978-973-8383-73-9.
 117. Sebastian Godeanu, Cuplul – Stop cadru transgeneraţional, Colecția Doctoralia, (The couple - a trans-generational snapshot Doctoralia Collection), Editura SPER, 2011, 225 pg., ISBN 978-973-8383-89-0.
 118. Adrian Nuţă, Umbra. Polul întunecat al sufletului, reeditare revizuită, ed. a 3-a, colecţia Anim (The Shadow. The dark pole of the soul, revised re-editing, 3rd edition, Anim Collection), Editura SPER, 2011, 173 pg., ISBN 978-973-8383-90-6.
 119. Sebastian Godeanu, Alegerea partenerului. Mituri, secrete, repetiţii, ed. a 2-a, colecţia Doctoralia (Choosing your mate. Myths, secrets, repetitions, 2nd edition, Doctoralia Collection), Editura SPER, 2011, 137 pg., ISBN978-973-8383-91-3.
 120. Cristian Ciupercă, Mic dicţionar al marilor psihologi şi sociologi, ed. a 2-a, colecţia Alma Mater, on-line: http://www.sper.ro/carti_online(Small dictionary of great psychologists and sociologists, 2nd edition, Alma Mater Collection, on-line), Editura SPER, 2010, 405 pg., ISBN978-973-8383-92-0.
 121. Cristian Ciupercă, Psihosociologia familiei - Dicționar de autori, colecția Alma Mater, on-line: http://www.sper.ro/carti_online/, (Social psychology of family – Dictionary of authors) Editura SPER, 2011, 188 pg., ISBN 978-973-8383-93-7.
 122. Eugen Avram, Neuropsihologie – bazele teoriei şi practicii, ed. a 2-a, colecţia Alma Mater (Neuropsychology – basis for theory and practice, Alma Mater Collection), 2nd edition, Editura SPER, 2011, 236 pg., ISBN 978-973-8383-94-4.
 123. Volumul Conferinței Internaționale de Psihoterapie Experiențială și Dezvoltare Personală Unificatoare, Parteneriatul Terapuetic: Unificare și Interdisciplinaritate, București 18, 19 Februarie 2012 (Conference volume: International Conference of Experiential Psychotherapy and Unifying Personal Development, Therapeutic Partenership: Unification and Interdisciplinarity, Bucharest, february 18,19 2012), coordonator Sorina Daniela Dumitrache, 2012, ISBN ISBN 978-973-8383-96-8.
 124. Ion Mânzat - Cand Dumnezeu este interzis - Pseudoroman, colecţia Caiete Experienţiale, (When God is forbidden - A Pseudo Novel, Caiete Experienţiale Collection), Editura SPER, 2012, 278 pg., ISBN 978-973-8383-99-9.
 125. Marcu Ioana Corina - IUBIREA, dincolo de luna de miere..., colecția Amin, (LOVE, when the honeymoon is over... , Anim Collection) Editura SPER, 2012, 153 pg., ISBN 978-973-8383-95-1.
 126. Alina Porumboiu (coord. I. Mitrofan) - Tulburarea de spectru autist. Drumul parcurs spre normalitate, colecția Masteralia, (Autism spectrum disorder. The path taken towards normality, Masteralia Collection), Editura SPER, 2012, 130 pg., ISBN 978-973-8383-97-5.
 127. Valentina M. Stoica (coord. I. Mitrofan) - Printre fantasmele unei vieti netraite - însoţirea experienţial-transgeneraţională a unui caz de leucemie, colecția Masteralia, (Among the phantasms of a life not lived - experiential-transgenerational assistance of a case with leukemia, Masteralia Collection), Editura SPER, 2012, 109 pg., ISBN 978-973-8383-98-2.
 128. Sonia Elena Ghiță - În spatele paravanului abuziv -Perpetuarea rolului de victimă pe filon transgenerațional- (Behind the Abusive Veil – Trans-generational Perpetuation of the Victim Role), Editura SPER, 2013, 136 pg. Colecţia Masteralia, ISBN 978-606-8429-00-7.
 129. Liana-Nicoleta Vlădilă - COPILUL şi ARBORELE - studiu de caz - (The Child and the Tree – case study –), Editura SPER, 2012, 96 pg., Colecţia Masteralia, ISBN 978-606-8429-01-4.
 130. Răzvan Sebastian Stan, Metaforă, autotransformare şi dezvoltare personală în grup - o abordarea experiențial-unificatoare - (Metaphor, self-transformation and personal development in groups – a unifying-experiential approach), Editura SPER, 2012, 114 pg., Colecţia Masteralia, ISBN 978-606-8429-02-1.
 131. Andreea Măţăuan, În căutarea identităţii de sine -studiu de caz- (filmul unui parcurs terapeutic unificator) (Lookinf for one’s identity – case study. The film of an unifying therapeutic process), Editura SPER, 2012, 134 pg., Colecţia Masteralia, ISBN 978-606-8429-03-8.
 132. Ligiana M. Petre - 10 Pastile de Psihologie Clinică (10 Pills of Clinical Psychology), Editura SPER, 2012, 110 pg., Colecţia Anim, ISBN 978-606-8429-04-5.
 133. Indara (Iolanda Mitrofan) - Plăsmuitorii de lumi (Creators of Worlds), Editura SPER, 2012, 70 pg., Colecția Isis, ISBN 978-606-8429-05-2.
 134. Indara (Iolanda Mitrofan) – Visătoriile (Daydreaming), Editura SPER, 2012, 70 pg., Colecția Isis, ISBN 978-606-8429-06-9.
 135. Diana Lucia Vasile - Trauma familială şi resursele compensatorii (Family traumas and compensatory resources), Editura SPER, 2012, Ed. a 2-a, 232 pg., Colectia Alma Mater, ISBN 978-606-8429-07-6.
 136. Iolanda Mitrofan, Diana Lucia Vasile - Terapii de familie (Family therapies), Ed. a 3-a, Editura SPER, 2012, 250 pg., Colecţia Alma Mater, ISBN 978-606-8429-08-3.
 137. Ion Mânzat - Năzdrăvăniile unui copil zănatic Deportat în mahalaua oborului, - roman autobiografic - (Rogueries of a hare-brained child Deported in the slum of Obor - autobiographical novel -), Editura SPER, 2012, 306 pg., Colecția Universul interior, ISBN 978-606-8429-09-0.
 138. Laurenţiu Mitrofan, Sorina Daniela Dumitrache, Compendiu de fobii, colecţia Alma Mater (Compendium of phobias, Alma Mater Collection), Editura SPER, 2010, 2012, 224 pg., ISBN 978-606-8429-10-6.
 139. Sorina Daniela Dumitrache, Iolanda Mitrofan (coord.), Din culisele Psihoterapei Experiențiale Unificatoare Studii de caz și cercetări applicative (The Unifying Experiential Psychotherapy behind the scenes. Case studies and applicative research), Editura SPER, 2012, Colecția Alma Mater, 310 pg.. ISBN 978-606-8429-11-3.
 140. Cătălin Nedelcea, Contribuții și repere ale psihoterapiei experiențiale în lucrul cu emoțiile (Contributions and reference points of the experiential psychotherapy in dealing with emotions), Editura SPER, 2012, Colecția Caiete Experienţiale, 146 pg., ISBN 978-606-8429-12-0 .
 141. Camelia Dindelegan, Incursiune în psihopatologie și psihologie clinic (An excursion into clinical psychology and psychopathology), Editura SPER, 2012, Colecția Alma Mater, 230 pg., ISBN 978-606-8429-13-7.
 142. Camelia Dindelegan, Scheme cognitive în depresie și alcoholism (Cognitive schemas in depression and alcoholism), Editura SPER, 2012, Colecția Alma Mater, 222 pg., ISBN 978-606-8429-14-4.
 143. Andra Nicoleta Pătulea, Psihoterapia experiențial-unificatoare în confruntarea cu virusul HIV -studiu de caz- „Când fantasmele mă apasă, imunitatea mea scade” (Unifying Experiential Psychotherapy in dealing with H.I.V. – case study – “When phantoms weigh down on me, my immunity decreases”), Editura SPER, 2012, Colecţia Masteralia, 98 pg., ISBN 978-606-8429-16-8.
 144. Sas Seramis, Omul şi iluziile sale - gânduri despre sensurile vieții, libertate, realitate şi oameni - (Man and his illusions – thoughts about the meanings of life, freedom, reality and people), Editura SPER, 2012, Colecția Anim, 176 pg., ISBN 978-606-8429-15-1.
 145. Indara (Iolanda Mitrofan) Flash-uri din întâmplări curgătoare- Jurnalul unui terapeut anonim (Flashbacks from flowing occurrences – The diary of an anonymous therapist), Editura SPER, 2012, Colecția Isis, 155 pg., ISBN 978-606-8429-18-2.
 146. Valush Constantin, Învăţarea experienţială prin dramaterapie - aplicaţie în predarea biologiei - (Experiential learning through dramatherapy – application in teaching biology), Editura SPER, 2013, Colecţia Caiete Experiențiale, 112 pg., ISBN 978-606-8429-17-5.
 147. Corina Acriș, Cuplul în impas – repere teoretice și aplicative (Couple in trouble – theoretical and practical approaches), Editura SPER 2013, Colecția Doctoralia, 226 pg., ISBN 978-606-8429-19-9.
 148. Alin Sebastian Godeanu, Metamorfozele Generozităţii, Experienţa relaţională între dar şi datorie (The metamorphoses of Generosity. The relational experience between gift and duty), Editura SPER, 2013, Colecţia Alma Mater, 280 pg., ISBN 978-606-8429-20-5.
 149. Sorina Daniela Dumitrache, Tulburările de personalitate - în clinică și cotidian - (Personality disorders - in clinical field and everyday life), Editura SPER, 2013, Colecţia Alma Mater, 224 pg., ISBN 978-606-8429-22-9.
 150. Laurenţiu Mitrofan, Emil-Răzvan Gâtej, Florina Coman, Studii aplicative în domeniul psihologiei sociale (Applicative studies in the field of social psychology), Editura SPER, 2013, Colecţia Alma Mater, 236 pg., ISBN 978-606-8429-23-6.
 151. Iolanda Mitrofan, Sandrina Mindu, Tulburările Anxios-Depresive – Diagnoză experiențială si terapie unificatoare Model integrativ tridimensional Simptomatologic Existențial Transgenerațional (Experiential diagnosis and unifying therapy: Transgenerational Existential Symptomatological Tridimensional Integrative Model), Editura SPER, 2013, Colecţia Alma Mater, 230 pg., ISBN 978-606-8429-24-3.
 152. Claudiu Papasteri (coord. Iolanda Mitrofan) Afecţiunile Oncologice - Abordare psihoterapeutică experienţială unificatoare (Oncological diseases – Unifying experiential psychotherapeutic approach), Editura SPER, 2013, Colecția Masteralia, 292 pg., ISBN 978-606-8429-25-0.
 153. Alexandra Elena Mirică (coord. Iolanda Mitrofan), Dezvoltarea creativităţii prin intermediul dramaterapiei (Creativity development through drama therapy), Editura SPER, 2013, Colecția Masteralia, 171 pg., ISBN. 978-606-8429-27-4.
 154. Emil-Răzvan Gâtej, Meditația creativă unificatoare (MCU) în pregătirea conducătorului auto (Unifying creative meditation (UCM) in the driver’s training), Editura SPER, 2013, Colecția Doctoralia, 192. Pg., ISBN 978-973-8383-71-5.
 155. Denisa Godeanu, Bazele psihodinamice ale terapiilor experiențiale de grup și de familie (Psychodynamic foundations of family and group experiential therapies), Editura SPER, 2013, Colecția Alma Mater, 273 pg. ISBN 978-606-8429-30-4.
 156. Denisa Godeanu, Spațiul identitar - locul privilegiat al întâlnirii cu antecesorii (Identitary space – the privileged place for meeting ancestors), Editura SPER, 2013, Colecția Caiete Experiențiale, 206 pg. ISBN 978-606-8429-31-1.
 157. Marina Badea, Abordarea simbolic-experiențială a patologiei somatice (Symbolic-experiential approach of somatic pathology), Editura SPER, 2013, Colecția Alma Mater, 289 pg., ISBN 978-606-8429-32-8.
 158. Iolanda Mitrofan, Ligiana Petre, Artgenograma, Dignoza și terapia unificatoare transgenerațională (Art Genogram, transgenerational unifying therapy and diagnosis), Editura SPER, 2013 Colecția Alma Mater, ISBN 978-606-8429-21-2.
 159. Indara – Iolanda Mitrofan, Flash-uri din întâmplări curgătoare - Jurnalul unui terapeut anonym (Flashbacks from flowing occurrences – The diary of an anonymous therapist), (Audiobook),Editura SPER, 2013, Colecția SPER Audiobooks, ISBN 978-606-8429-28-1.
 160. Carmen Maria Mecu, Viaţa în fragmente (Life in fragments) (Audiobook), Editura SPER, 2013, Colecția SPER Audiobooks, ISBN 978-606-8429-29-8.
 161. Emil-Răzvan Gâtej, Meditația creativă unificatoare (MCU) în pregătirea conducătorului auto(Unifying creative meditation (UCM) in the driver’s training), (Audiobook), Editura SPER, 2013, Colecția SPER Audiobooks, ISBN 978-606-8429-33-5.
 162. Iolanda Mitrofan (coord.), Copii şi adolescenţi. Probleme, tulburări, evaluare şi intervenţie (Children and teenagers. Problems, disorders, evaluation and intervention), Editura SPER, 2014, Colecția Alma Mater, ISBN 978-606-8429-34-2.
 163. Ligiana M. Petre, Muzică, Voce, Terapie. Spectacolul Minții. (Music, Voice, Therapy. The Show of the Mind), Editura SPER, 2014, Colecția Caiete Experiențiale, ISBN 978-606-8429-35-9.
 164. Sorina Daniela Dumitrache, Către tine... 13 exerciții de autocunoaștere, dezvoltare personală și well-being (Towards yourself... 13 exercises of self-knowledge, personal development and well-being), Editura SPER, 2014, Colecția Dezvoltare Personală, ISBN978-606-8429-37-3.
 165. Iuliana E. Molnar, Experiența sinuciderii - de la cel care pleacă la cei care rămân (Suicide experience. From the one who leaves to the ones that were left behind), Editura SPER, 2014, ISBN 978-606-8429-36-6.
 166. Iuliana E. Molnar, Experiența sinuciderii - de la cel care pleacă la cei care rămân (Suicide experience. From the one who leaves to the ones that were left behind), Editura SPER, 2014, ISBN 978-606-8429-3Geanina Cucu-Ciuhan, Managementul stresului - aplicații ale psihoterapiei experiențiale centrate pe emoții (Stress management – applications of emotion-centred experiential psychotherapy), Editura SPER, 2014, Colecția Caiete Experiențiale, ISBN 978-606-8429-38-0.
 167. Nicoleta Răban-Motounu, Dincolo de depresie. Abordare psihoterapeutică experiențială unificatoare (Beyond depression. A unifying experiential psychotherapeutic approach), Editura SPER, 2014, Colecția Doctoralia, ISBN 978-606-8429-39-7.
 168. Elena Bonchis (coord) Psihologia jocului (The psychology of the game), Editura SPER, 2014, Colecția Alma Mater, ISBN 978-606-8429-40-3.
 169. Alin Sebastian Godeanu, Destinul Familial. Psihogenealogia în 101 întrebări și răspunsuri, Editura SPER, 2015, colecția Alma Mater, ISBN 978-606-8429-41-0.
 170. Indara (Iolanda Mitrofan), Glonțul fratricid - cronica unei lumi confuze, Editura SPER, 2015, colecția Poesis, Poezie Terapeutică, ISBN 978-606-8429-43-4.
 171. Naiana Vatavu, Artterapia. Aplicații în tulburările de spectru autist, Editura SPER, 2015, colecția Doctoralia,ISBN 978-606-8429-44-1.
 172. Sorina Daniela Dumitrache, Către tine… exerciții de meditație creativă, dezvoltare personală și well-being (Towards yourself... exercises of creative meditation, personal development and well-being), Editura SPER, 2015, colecția Audiobooks. ISBN 978-606-8429-45-8.
 173. Indara (Iolanda Mitrofan), Glonțul fratricid - cronica unei lumi confuze, Editura SPER, 2015, colecția Audiobooks, ISBN 978-606-8429-47-2.
 174. Sorina Daniela Dumitrache, Cinematerapia - de la evadare la ancorare în cotidian (Cinematherapy - from escaping to anchoring in daily life), Editura SPER, 2015, colecția Doctoralia, ISBN 978-606-8429-42-7.

·
La Editura Universităţii din Bucureşti au apărut lucrările – the University of Bucharest Publishing House issued the following compendium:

 

 1. Mitrofan I. (coord.) (2012). Studii de validare şi cercetări aplicative ale psihoterapiei experiențiale a unificării transgeneraționale – Volumul I, Vol II. Bucureşti: Editura Universității din București.
 2. Mitrofan I. (coord.) Rodica Enache, Elena Otilia Vladislav, Elena Anghel, Laura Elena Năstasă, (2010) Studii de validare şi cercetări aplicative ale psihologiei şi psihoterapiei unificării în educaţie, dezvoltare personală şi clinică – Volumul I: Aplicaţii în educaţia, consilierea şi dezvoltarea personală a familiei, copiilor, adolescenţilor şi studenţilor (Studies of validation and applicative researches of Unification psychology and psychotherapy in education, personal and clinical development - Volume I: Applications in education, counseling and personal development of families, children, teenagers and students), ISBN 978-973-737-775-3.
 3. Mitrofan I. (coord.) Cristina Denisa Godeanu (Stoica), Alin Cristinel Cotigă, Ovidiu-Alexandru Pop, (2011),Studii de validare şi cercetări aplicative ale psihologiei şi psihoterapiei unificării în educaţie, dezvoltare personală şi clinică – Volumul II: Aplicaţii în terapia, consilierea şi dezvoltarea personală a familiei, copiilor, adolescenţilor şi studenţilor, ISBN 978-973-737-926-9