Consilierea alternativa prin realizare de filme - un program pentru adolescenti si preadolescenti cu dificultati de adaptare - Madalina Negret

Email
ISBN
978-973-8383-62-3
Numar de pagini
173
Anul aparitiei
2010
Expediem cătreRomania
Cu transport Curier pentru 15 lei
Prețul de vânzare 21 lei
Carte nu mai este pe stoc
Descriere

Descriere

Descriere

În literatura de specialitate recentă se vorbeşte despre o anumită modificare a profilului adolescentului. Astfel, comparativ cu adolescenţii de acum câţiva ani, cei de acum au unele trăsături aparte. Se maturizează mai rapid, sunt mai pragmatici şi mult mai orientaţi spre activităţi practice. La fel de evidentă este creşterea ponderii copiilor şi adolescenţilor care se confruntă într-un grad mai mare sau mai mic cu neglijarea parentală.

Încercarea de a crea grupuri de suport bazate pe metodele experienţiale clasice s-a confruntat şi ea cu dificultăţi. Astfel, dacă adolescenţii acceptă cu plăcere tehnici bazate pe desen şi modelaj în consilierea individuală, nu acelaşi lucru se întâmplă în grup. În plus, există la adolescenţii carenţaţi afectiv mari reticenţe în a vorbi despre problemele din familie de faţă cu colegii. Aceasta pentru că, pe de o parte, adolescenţii nu vor să vorbească despre lucruri dureroase de faţă cu colegii, pentru că se tem să nu devină vulnerabili, iar pe de altă parte, foarte mulţi dintre ei dispun în mod real de capacităţi de autoexprimare verbală slabe, din cauza unui vocabular foarte restrâns. 

Din acest motiv, am dezvoltat un program de consiliere alternativă prin metode care corespund intereselor şi preocupărilor acestor copii. Lucrarea de faţă va cuprinde descrierea amănunţită a programului de consiliere alternativă prin realizarea de filme şi desfăşurarea câtorva astfel de grupuri în medii diferite. 

Autoarea

 

Cuprins

CUPRINS 
 
Introducere .......................................................................... 8 
Capitolul 1: Adaptarea şi dezadaptarea în 
adolescenţă …………………………………………... 
 1.1. Adolescenţii adaptaţi perfect ................................. 
 1.2. Adolescenţii adaptaţi normal ................................ 
 1.3. Adolescenţii cu reacţii dezadaptative ................... 
1.3.1. Adolescenţii inadaptaţi .................................. 
1.3.2. Adolescenţii supraadaptaţi ............................ 
1.3.3. Adolescenţii cu reacţii de dezadaptare atipică 
sau oscilantă ................................................. 
 1.4.Experienţa nonacceptării în familie şi reacţiile 
dezadaptative la adolescenţi .............................................. 
 
16 
16 
18 
21 
23 
27 
 
29 
 
32 
Capitolul 2: Metodologia cercetării ............................ 
 2.1. Obiectivele cercetării .............................................. 
 2.2. Ipotezele cercetării ................................................. 
 2.3. Variabilele cercetării .............................................. 
 2.4. Instrumente ............................................................. 
 2.5. Participanţi ............................................................. 
36 
36 
36 
38 
39 
45 
Capitolul 3: Un program de consiliere alternativă 
adaptat la caracteristicile adolescenţilor carenţaţi 
afectiv ........................................................................... 
 3.1. Caracteristici generale ale adolescenţilor din 
grupul şcolar şi ale mediului şcolar din care aceştia fac 
parte ..................................................................................... 
 3.2. Principalele dificultăţi şi câteva resurse în 
terapia adolescenţilor ......................................................... 
 
 
48 
 
 
49 
 
54  
 3.3. Un proiect de grup adaptat la caracteristicile 
adolescenţilor asistaţi ......................................................... 
 3.4. Plan de consiliere experienţială de grup bazat pe 
exprimarea alternativă creativă a propriilor nevoi ........ 
 3.5. Descrierea unui prim grup .................................... 
3.5.1. Adolescenţii care au participat la acest prim 
proiect de grup ............................................. 
3.5.2. Desfăşurarea propriu-zisă a grupului .......... 
3.5.3. Beneficii şi limite ale proiectului .................. 
3.5.4. Utilizarea practică a filmului realizat de 
adolescenţi ................................................... 
 
 
59 
 
63 
65 
 
65 
68 
74 
 
77 
 
Capitolul 4: Consilierea de grup la preadolescenţii 
din medii defavorizate ..…............................................ 
 4.1. Caracteristici generale ale mediului şcolar şi ale 
preadolescenţilor asistaţi ................................................... 
 4.2.Specificul grupurilor de preadolescenţi – 
consideraţii generale .......................................................... 
 4.3. Plan de consiliere experienţială de grup a 
preadolescenţilor bazat pe exprimarea alternativă 
creativă a propriilor nevoi ................................................. 
 4.4. Desfăşurarea grupului A de preadolescenţi ......... 
4.4.1. Caracteristicile participanţilor la grupul A .. 
4.4.2. Desfăşurarea propriu-zisă a grupului A ....... 
4.4.3. Beneficii şi limite ale grupului ...................... 
 4.5. Desfăşurarea grupului B de consiliere 
alternativă a preadolescenţilor .......................................... 
4.5.1. Caracteristicile participanţilor la grupul B .. 
4.5.2. Desfăşurarea propriu-zisă a grupului B ....... 
4.5.3. Beneficii şi limite ale grupului ...................... 
 
80 
 
81 
 
88 
 
 
93 
95 
96 
99 
110 
 
112 
113 
114 
126  
Capitolul 5: Consilierea alternativă desfăşurată într-un 
cadrul informal şi suportiv ............................................. 
 5.1. Caracteristicile generale ale mediului oferit de 
Clubul Copiilor şi ale beneficiarilor acestuia .................. 
 5.2. Descrierea grupului de consiliere alternativă 
desfăşurat în cadrul Clubului Copiilor ............................ 
5.2.1. Caracteristicile participanţilor la grup ........ 
5.2.2. Desfăşurarea propriu-zisă a grupului .......... 
5.2.3. Beneficii şi limite ale grupului ...................... 
 
129 
 
130 
 
134 
136 
137 
142 
Capitolul 6: Analiza statistică a datelor ...................... 
 6.1. Diferenţele apărute la nivelul întregului eşantion ... 
 6.2. Modificările care apar după grup la 
participanţii cu potenţial de inadaptare ........................... 
 6.3. Schimbări care au apărut în cazul 
participanţilor cu potenţial de supraadaptare ................. 
 6.4. Concluzii .................................................................. 
147 
148 
 
149 
 
151 
152 
Capitolul 7: Concluzii finale şi implicaţii ................... 155 
Bibliografie .......................................................................... 
Anexe ................................................................................... 
 
167 
173