Copilul si Arborele - Studiu de caz. - Liana Nicoleta Vladila

Email
ISBN
978-606-8429-01-4
Numar de pagini
98
Anul aparitiei
2012
Expediem cătreRomania
Cu transport Curier pentru 15 lei
Prețul de vânzare 16 lei
Descriere

Descriere

Descriere

Poetul Hafiz spunea: „Chiar şi după atâta timp, Soarele nu-i spune niciodată Pământului «Îmi eşti dator». Uitaţi-vă ce se întâmplă cu o dragoste ca aceea – luminează tot Cerul.” În relaţiile familiale, desigur că prima declaraţie este o utopie. Ceea ce doresc a obţine prin psihoterapie este o uşurare cât mai mare a balanţei datoriilor/misiunilor transmise de la antecesori către succesori şi o redescoperire/revalorizare a propriei fiinţe a clientului. Urmărind acestea şi fiind fascinată de abordarea psihogenealogică, am pornit pe un drum de echilibrare a relaţiilor dintr-un arbore psihogenealogic foarte încărcat. „E nevoie doar să învăţăm să desfăşurăm ghemul, descâlcindu-i nodurile, pentru a-l lăsa să se înfăşoare mai curat, mai ordonat şi mai frumos, pe cont propriu.” (I.Mitrofan et al., 2010). În acest sens, prin demersul terapeutic am oferit unui copil ocazia de a exprima ceea ce are de „spus” despre familia sa, încercând o traducere cât mai clară a limbii pe care momentan o cunoaşte mai bine – aceea a simptomelor fiziologice, a bolilor – şi oferindu-i şansa de a găsi alte metode de transmitere a mesajelor sale.

Lucrul transgeneraţional îl voi realiza mai departe împreună cu familia, mai ales cu mama copilului. Poate cu stângăcie uneori, ca la orice început de drum, dar cu siguranţă fiind dedicată acestui proces, punând în slujba sa toate resursele avute deja şi cele descoperite pe parcurs. Mă aştept ca în timp să pot spune că Cerul acestui micuţ univers este luminat printr-o dragoste reciprocă, eliberată de condiţionarea îndeplinirii datoriilor din filonul familial. Vă invit să derulăm acest început de film al unui proces parcă de urcare împreună a unor trepte în spirală, util deopotrivă clienţilor şi terapeutului. Lucrarea de faţă este un omagiu adus omului, în complexitatea şi măreţia sa, ca şi formatorilor mei, care mi-au îndrumat primii paşi în acest frumos domeniu al Psihoterapiei Experienţial-Unificatoare.

 

Cuprins

CUPRINS 
 
ARGUMENT 7 
CAPITOLUL I 
REPERE TEORETICE 9 
1.1. Concepte privind relaţia părinţi-copii în context 
transgeneraţional 
1.2. Concepte privind familia în context transgeneraţional 11 
1.3. Tema-nucleu abandon-pierdere versus dependenţă şi 
scenariile-capcană aferente 
21 
1.4. Boala - implicaţii transgeneraţionale 25 
1.5. Aspecte privind psihogenealogia din perspectiva Terapiei 
Unificatoare 
29 
CAPITOLUL II 
PREZENTAREA CAZULUI ŞI ŞEDINŢELE DE 
CONSILIERE 
31 
2.1. Introducere 31 
2.2. Tabloul afecţiunilor copilului 32 
2.3. Date colectate prin psihogenogramă în legătură cu familia 
mamei copilului 
34 
2.4. Întâlnirea preliminară 36  
 
 
 
2.5. Cele zece şedinţe 37 
2.6. Alte informaţii referitoare la copil şi familie obţinute în 
decursul şedinţelor 
49 
CAPITOLUL III 
REZULTATELE EVALUĂRII PSIHODIAGNOSTICE, 
IPOTEZE ŞI DIRECŢII DE LUCRU 
57 
3.1. Date obţinute din aplicarea fişei de dezvoltare psihomotrică 
Portage 
57 
3.2. Elemente de analiză pornind de la istoricul de viaţă al 
copilului 
61 
3.3. Teme şi scenarii-capcană identificate prin studiu 
intergeneraţional 
68 
3.4. Elemente de analiză a cazuisticii pornind de la contextul 
transgeneraţional 
74 
CAPITOLUL IV 
AUTOANALIZĂ 83 
4.1. Interferenţa scenariilor 83 
4.2. Experienţa de însoţire a clientului şi cea de redactare a 
lucrării 
88 
CAPITOLUL V 
CONCLUZII ŞI PLANURI 93 
BIBLIOGRAFIE 98