Terapia toxicodependentei - posibilitati si limite ed. a 2-a - coord. Iolanda Mitrofan

Email
ISBN
978-973-8383-86-9
Numar de pagini
292
Anul aparitiei
2011, Ediția a II-a
Expediem cătreRomania
Cu transport Curier pentru 15 lei
Prețul de vânzare 35 lei
Carte nu mai este pe stoc
Descriere

Descriere

Descriere

Vă invit, stimaţi cititori – specialişti interesaţi de oferta de ajutor în toxicodependenţe, studenţi sau doar suferinzi, pacienţi şi familii ale acestora, să parcurgeţi o călătorie cel puţin incitantă, dacă nu chiar curajoasă, prin Labirintul complicat în al cărui centru se ascunde Minotaurul zilelor noastre – DROGUL. Vă invit să păşiţi cu inima deschisă şi cu mintea trează în acest labirint în care speranţa şi decepţia, obstacolul şi depăşirea, ispita şi abstinenţa, revenirea şi recăderea se îngemănează într-o încleştată întrecere şi goană după opţiune, sens şi normalitate. Echipa de elaborare a acestui ghid în lumea provocatoare a experienţei toxicomaniei, joacă rolul unei Ariadne moderne, atentă să vă ancoreze de firul care să vă conducă şi să vă readucă din realitatea acestei lumi, în care mulţi sunt în stare să se piardă pe sine şi tot atât de mulţi visează sincer să se regăsească.

Când mergi pe sârma dintre două lumi, ce leagă frica şi curajul de a fi tu însuţi, există fără îndoială serioase riscuri. Eşecurile şi succesele devin funcţie de o multitudine de variabile inteligent conectate: tratamentul medicamentos adecvat şi atent condus, procesul psihoterapeutic sinuos, de durată şi complex, reconstelând întregul sistem relaţional al toxicomanului cu sine şi cu alţii, reconstruindu-i punţile întrerupte cu lumea şi cu realitatea vieţii sale. Familia, grupul terapeutic, universul individual şi comunitar se întâlnesc într-un demers şi efort concertat, responsabil, într-o confruntare dificilă cu demonii „albi” şi înrobitori ai drogului. Acolo unde există efort, cunoaştere şi speranţă, soarta unui toxicoman se poate schimba radical, după cum  diletantismul, disperarea şi nerăbdarea celor care-l asistă pot fi tot atâţia factori agravanţi pentru boală şi predispozanţi pentru curmarea vieţii.

Autorii acestei cărţi s-au străduit cu seriozitate, sinceritate şi succes să bată la poarta cunoaşterii secretelor şi abilităţilor terapiei complexe (medicale, psihologice şi sociale) a toxicodependenţei, bazându-se nu doar pe entuziasmul tinereţii, ci şi pe competenţe îndelung şlefuite în creuzetul cunoştinţelor şi formărilor în domeniu. Unii dintre ei au parcurs stagii masterale şi doctorale, precum şi numeroase traininguri şi seminarii formative în parteneriat internaţional, dedicate prevenţiei şi recuperării toxicomanului în contextul familiei şi societăţii. Sper ca lectura acestui tratat ştiinţific să vă fie cât mai utilă, să vă susţină în eforturile dumneavoastră de a înţelege, evalua, participa suportiv şi trata adecvat vulnerabilitatea la drog şi modificările biologice, psihologice şi relaţionale ale toxicodependentului, posibilităţile şi limitele tratamentului, ca şi gradul de complexitate şi competenţă pe care aceasta îl reclamă în cadrul reperelor etice şi deontologice aferente. Este deosebit de onorantă pentru echipa redacţională a acestui tratat, participarea cu elaborarea unui capitol a domnului profesor asociat al Universităţii din Grant, Belgia – R. Keymeulen, psihoterapeut de orientare cognitiv – comportamentală, consultant senior la Centrul medical De Sleutel, Belgia.

Coordonarea ştiinţifică a lucrării mi-a oferit bucuria de a susţine şi valida împlinirea eforturilor câtorva dintre foştii mei studenţi psihologi – masteranzi şi doctoranzi în psihoterapie experienţială şi de familie pe acest tărâm dificil, dar încă nou în paleta preocupărilor ştiinţifice din România. Asocierea semnificativă a eforturilor lor cu cele ale echipei de medici specializaţi în tratamentul toxicomaniilor este de bun augur şi conferă cărţii parafa muncii în echipă recuperatorie, singura în măsură să asigure o intervenţie oportună, realistă şi responsabilă, sub  semnul speranţei şi armoniei profesionale. Cartea avertizează asupra capcanelor şi obstacolelor tratamentului, dar oferă şi largi perspective pe care abordându-le, putem construi pas cu pas, prin efort perseverent, drumul succesului terapeutic sau al prevenirii recăderii, atât cât pot fi ele facilitate şi controlate.

Mulţumesc Organizaţiei Salvaţi Copiii care în perioada 2002-2003 a iniţiat un program generos pentru tinerii toxicomani şi familiile acestora şi care a făcut eforturi remarcabile pentru sprijinirea completării formării tinerilor specialişti în domeniul tulburărilor adictive, printre care şi o partea din autorii acestei cărţi. Fie ca ca aceste eforturi de început să fie răsplătite şi împlinite prin asocierea cât mai multor forţe interesate în stoparea, asistarea, prevenirea şi controlul eficient al fenomenului toxicodependenţei în România.

 

Cuprins

CUPRINS 
 
CAPITOLUL I 
ABORDAREA MEDICALĂ A TOXICODEPENDENŢEI 
Teodora Ciolompea, Liliana Dorobăţ 
1.1. Principiile tratamentului eficient al toxicomaniilor 15 
1.2. Principiile alianţei terapeutice în abordarea pacientului toxicodependent 20 
1.3. Definirea abuzului de substanţe şi a dependenţei de droguri 23 
1.4. Modele de abordare a dependenţei de droguri 26 
1.5. Toxicitatatea, abordarea terapeutică a intoxicaţiilor acute (supradoze) şi sevrajului 29 
1.6. Tratamentele de dezintoxicare 46 
1.7. Tratamente de menţinere 49 
1.7.1. Tratamente de menţinere bazate pe utilizarea de substanţe agoniste 49 
1.7.2. Tratamente de menţinere bazate pe utilizarea de substanţe antagoniste 51 
1.8. Particularităţi ale tratamentului toxicodependenţei la femei 52 
 Bibliografie 55 
 
CAPITOLUL II 
ABORDAREA PSIHOTERAPEUTICĂ INDIVIDUALĂ ÎN 
TOXICODEPENDENŢĂ 
Ioana Niculae 
2.1. Fără motivaţie, nu există transformare 57 
2.1.1. Introducere 57 
2.1.2. Motivaţia - o perspectivă psihoterapeutică 58 
2.1.3. Motivaţia toxicodependentului 63
2.1.4. Un model terapeutic asupra schimbării umane 68 
2.2. Terapeutul faţă în faţă cu toxicodependentul 75 
2.2.1. Introducere 75 
2.2.2. Personalitatea toxicodependentului 77 
2.2.3. Evaluarea psihologică individuală a toxicodependentului 82 
2.2.4. Interviul motivaţional 86 
2.2.5. Etapa menţinerii şi prevenirea recăderilor 118 
2.2.6. O intervenţie de scurtă durată în toxicodependenţă 130 
2.2.7. Psihoterapia experienţială şi toxicodependenţa 133 
2.2.8. Concluzii 137 
 Bibliografie 139 
 
CAPITOLUL III 
PSIHOTERAPIA DE GRUP ÎN TOXICODEPENDENŢĂ 
Seramis Sas 
3.1. Consideraţii generale 142 
3.2. Structura şi metodologia procesului psihoterapeutic de grup cu toxicomani 144 
3.2.1. Etapa iniţială de tratament 144 
3.2.2. Etapa de mijloc a tratamentului 155 
3.2.3. Etapa finală de tratament 163 
3.3. Procesul terapeutic în cadrul grupului cu toxicomani (factori curativi şi dinamică) 175 
3.4. Transferul în grup 187 
3.5. Rezistenţa în grup 196 
3.6. Profilul terapeutului 204 
3.7. Consideraţii finale 214 
Bibliografie 215 
 
 
CAPITOLUL IV 
PREVENIREA RECĂDERII – NAVIGÂND PRINTRE STÂNCI 
Robrecht Keymeulen 
4.1. Procesul schimbării şi recăderea 218 
4.2. Factori care participă la instalarea recăderii 220 
4.3. Meta-analiza lui Irwin, Bowers, Dunn şi Wang 222 
4.4. Alternative pentru fiecare verigă a lanţului recăderii 223 
4.4.1. Introducere 223 
4.4.2 Factori cognitivi antecedenţi 224 
4.4.3. Factori ce ţin de stilul de viaţă 225 
4.4.4 Situaţiile cu risc crescut şi modalităţile de a face faţă 226 
4.5. O experienţă practică de prevenire a recăderii: Navigând printre stânci 227 
4.5.1. Introducere 227 
4.5.2. Structura generală a programului 227 
4.5.3. Supravegherea conţinutului fiecărei şedinţe 229 
4.6. Concluzii 230 
 Bibliografie 231 
 
CAPITOLUL V 
RELAŢII-CAPCANĂ ÎN FAMILIA TOXICOMANULUI 
Denisa Cristina Stoica 
Introducere 232 
5.1. Relaţii şi scenarii capcană în familia toxicomanului 234 
5.1.1. Dinamica scenariilor-capcană în familia toxicomanului 234 
5.1.2. Ataşamentul intergeneraţional, un aspect al relaţiilor-capcană în familia toxicomanului 242 
5.1.3. „Cripta şi fantoma” în scenariul de viaţă al toxicomanului 246 
5.2. Identificarea şi evaluarea relaţiilor-capcană în familie 249 
5.2.1. Evaluarea sistemică a familiei 249 
5.2.2. Evaluarea grupului familial 252 
5.2.3. Teste de evaluare a familiei 257 
5.3. Toxicomanul şi familia sa în scenariul terapeutului 263 
5.4. Abordarea psihoterapeutică a familiei toxicomanului 275 
5.4.1. Un model de tratament 276 
5.4.2. Terapia multiplă de familie 280 
5.4.3. Intervenţia paradoxală în familia toxicomanului 283 
5.4.4. Constelaţiile familiale. Bert Hellinger 287 
 Bibliografie 292