Termeni și condiții

Istoric & validare

„Metoda P.E.U. și aplicațiile ei promovează autocunoașterea și autoafirmarea, deblocând, stimulând și recuperând resorturile spontaneității, autenticității și creativității, atitudinilor și interacțiunilor socio-ecologice în viața personală, de cuplu, familială, comunitară. Ea dezvoltă, reunifică și recanalizează terapeutic capacitățile individuale și colective de a face față la stres și schimbare, trezind potențialul de autovindecare și autoreechilibrare prin extensia conștientizării și reconectarea cu Sine.”

Iolanda Mitrofan

SPER (Societatea de Psihoterapie Experiențială Română) este o organizație profesională cu gir academic, fondată în 17 februarie 1997, de un grup de practicieni în domeniile psihoterapiei, consilierii și psihodiagnozei clinice, cu studii aprofundate de profil, cu doctorat în domeniile respective, având, majoritatea, și un statut didactic universitar, fondatorii funcționând simultan ca profesori formatori și supervizori ai programelor de  masterat și specializare postuniversitară în psihoterapie experiențială.

SPER oferă servicii de consiliere și psihoterapie și formează consilieri psihologici și psihoterapeuți în Psihoterapia Experiențială a Unificării (P.E.U.) sau Terapia Unificării (T.U. – numele sub care a fost publicată – marcă înregistrată la OSIM).

P.E.U. s-a structurat ca o metodă originală, românească, de psihoterapie, consiliere și dezvoltare personală experiențială, în grup și individuală, fiind elaborată, dezvoltată, validată, implementată, publicată și comunicată științific de Iolanda Mitrofan, profesor universitar doctor, psihoterapeut atestat, formator și supervizor de orientare umanist-experiențială, cu experiența clinică și de cercetare în domeniul de peste 40 de ani, activând de 30 de ani în cadrul Facultății de Psihologie și Științele Educației, Universitatea din București, succesiv în calitate de cadru didactic universitar, coordonator de doctorat și al masterului P.E.U. În calitate de cercetător în domeniul clinic și al psihoterapiei, a elaborat și coordonat numeroase programe, proiecte și studii, care i-au permis validarea științifică, publicarea, extinderea, adaptarea și implementarea metodei în diverse domenii aplicative (clinic, educațional, dezvoltare personală, formare a psihoterapeuților și consilierilor psihologici, asistare a diverselor categorii de pacienți/ clienți, cupluri, familii, grupuri), atât în sistemul de stat, cât și cadrul privat/ cabinet, Institutul SPER.

Dinamicitatea serviciilor SPER este creată de specificul metodei și paradigmei holistice a Psihoterapiei Experiențiale a Unificării, care permite și facilitează adaptări creative, realiste, la nevoile și problematica existențială a beneficiarilor, în spațiul și contextul de necesitate, receptivitate, așteptare și disponibilitate al populației românești actuale, confruntată cu schimbări psihologice profesionale, educaționale și socio-economice esențiale. Modalitatea de asistare vizează conștientizarea și activarea resurselor adaptative creatoare, „aici și acum”, maturizarea afectivă, morală și spirituală, creșterea eficienței și a bunăstării personale, a integrării și echilibrării raporturilor cu sine și cu alții.

Începând cu anul 1995, metoda P.E.U. este inclusă în planul de învățământ universitar și masteral, sub formă de cursuri și laboratoare-seminarii aplicative, aprobat de Ministerul Educației și Învățământului. De-a lungul anilor, echipa SPER a colaborat la crearea și dezvoltarea programele de master „Psihodiagnoză, psihoterapie experiențială unificatoare (PEU) și dezvoltare personală” și „Evaluarea, consilierea și psihoterapia copilului, cuplului și a familiei” din cadrul FPSE, Universitatea din București.

Din 2000 este înființat Centrul Universitar de Dezvoltare Personală, Consiliere și Psihoterapie Experiențială, în cadrul Universității din București, recunoscut și atestat științific în 2002 în calitate de prima Școală formativă de Psihoterapie Experiențială din România, cu metodă proprie – Psihoterapia Experiențială a Unificării. Acesta a funcționat ca baza de practică și cercetare pentru studenții masteranzi și doctoranzi în specialitatea consiliere/ psihoterapie, ai FPSE, UB. În prezent, el funcționează ca Laborator de Cercetare și Formare în Psihoterapie Experiențial-Umanistă Unificatoare, Evaluare Clinică și Dezvoltare Personală (LPEU).

Autoarea, împreună cu o parte dintre membrii echipei, extinde implementarea metodei și pe plan național (începând cu 2000), în calitate de formatori și profesori asociați de mastere în psihoterapie ale facultăților de psihologie din sistemul de stat sau privat din Timișoara, Iași, Constanța, Oradea, București, Pitești, Brașov. SPER activează cu sediul central în București și a derulat de-a lungul anilor programe formative și a organizat grupuri de analiză și dezvoltare experiențială pentru profesioniști, studenți și alte categorii de beneficiari la Alba Iulia, Arad, Bacău, Brașov, Brăila, Cluj, Constanța, Craiova, Focșani, Galați, Iași, Oradea, Piatra Neamț, Pitești, Ploiești, Râmnicu Vâlcea, Timișoara.

Promovarea metodei și a rezultatelor validate și implementate în formare și în asistarea beneficiarilor s-a făcut și prin teze de doctorat (aprox. 40), disertații masterale, participări și comunicări la manifestări științifice naționale, prin articole în reviste științifice naționale și internaționale și prin diverse alte publicații (cărți, manuale și tratate) – toate acestea reprezentând mijloace de cunoaștere/ recunoaștere și diseminare a metodei în mediul științific și formativ-academic de profil.

O serie de psihoterapeuți experiențialiști specializați în practicarea metodei unificatoare, consilieri și traineri D.P.U. au contribuit semnificativ la dezvoltarea și adaptarea metodei P.E.U. pentru copii, adolescenți și familii, prin programe aplicative experimentale specifice nivelurilor de dezvoltare ale beneficiarilor (preșcolari, școlari mici, preadolescenți, adolescenți, tineri/ studenți, adulți, vârstnici), în special în cadrul elaborării tezelor de doctorat sau al unor cercetări și/sau dizertații masterale (unele dintre ele publicate la Editura SPER), precum și al unor proiecte de cercetare vizând reforma educațională universitară (v. „Dezvoltarea personală – competență transversală universitară”, Ed. Univ., 2006 și „Revista de Dezvoltare personală – educație pentru mileniul 3”). O aplicație specială și novatoare este introducerea pe parcursul a cca. 15 ani a dezvoltării personale în grup experiențial unificator a studenților în psihologie, asistență socială și psihopedagogie, dar și de la alte facultăți ale Universității din București.

Metoda P.E.U. este făcută cunoscută și pe plan internațional, prin programe în parteneriat și proiecte de colaborare științifică, schimburi de experiență și stagii formative și de documentare științifică, cursuri, conferințe, comunicări științifice și workshopuri de prezentare a specificului metodei și a rezultatelor ei validate, în Europa (Anglia, Austria, Belgia, Franța, Germania, Grecia, Olanda, Rusia, Spania), S.U.A., Canada, Australia. Cercetările autoarei și metoda experiențială unificatoare sunt comunicate, prezentate și făcute cunoscute inclusiv în 2001-2002 în cadrul Școlii Experiențiale (metoda EFT) condusă de prof. dr. Leslie Greenberg, de la Universitatea York, Toronto, Canada, creând bazele unui parteneriat și ale unei recunoașteri științifice.

Școala SPER a derulat și întreține contacte științifice internaționale cu: dr. Francis Macnab, fondatorul Institutului Cairnmillar (Australia), dr. Daiana Rumbergs (Australian Foundation for Aftermath Reactions, Member of the Academy of  Trauma Therapists), Heather Marriott (head of the School of Counselling and Pschotherapy), Coral Brown (Program Leader and Clinical Supervisor), psihoterapeut Françoise Burton (Franța, membru EAP, analist de orientare reichiană şi somatoanalitică), psihoterapeut Richard Meyer (președinte EEPSSA, Strassburg, Franța), Aimee Hoffbeck (membru al aceleiași școli franceze de somatoanaliză), psihoterapeut prof. dr. Bernard Chouvier (coordonator al Institutului de Recherches en Psychopathologie et Psychologie Clinique, Lyon, Université Lumière 2, Franța), psihoterapeut conf. dr. Christianne Joubert (formator în psihoterapie psihanalitică de familie, membru al Societății Franceze de Psihoterapie de Familie), psihoterapeut conf. dr. Claudine Vacheret (formator de grup psihanalitic, psihodramă și photolangage, Université Lumière 2, Lyon, Franța), psihoterapeut André Moreau (Centre „Y Voir Claire”, Ottigny de Louvain, Belgia, formator gestaltterapie, N.L.P. și A.T.), psihoterapeut formator N.L.P. Peter Murany (Ungaria), prof. dr. psihoterapeut experiențialist Amara Renate Eckert (Darmstadt University, Germania), prof. dr. Gert Fichner (IPB Institut, Germania) ș.a.

În 1998 este fondată Revista de Psihoterapie Experiențială/ Journal of Experiential Psychotherapy (revistă internațională cu apariție trimestrială) în board-ul căreia se regăsesc psihologi și psihoterapeuți români și străini și fiind inclusă în 3 baze de date BDI (Index Copernicus, Ebsco, Scipio). În 1999 se pun bazele Editurii SPER. Până în prezent editura reunește în colecțiile publicate peste 200 de cărți originale, tratate universitare, suporturi de curs în domeniul psihoterapiei experiențiale și a aplicațiilor ei. Atât revista, cât și Editura SPER sunt recunoscute și acreditate științific, academic, de către Consiliul Național al Cercetării Științifice din Învățământul Superior (CNCSIS), care este membru în European Science Foundation (ESF).

 Începând cu 2010, consilierii psihologici, psihoterapeuții, studenții și cursanții se întâlnesc în cadrul Conferinței anuale de Psihoterapie Experiențială Unificatoare și Dezvoltare Personală, eveniment cu participare națională și internațională, pentru a dezbate, susține și prezenta tematici și preocupări actuale în domeniu și rezultate ale cercetărilor desfășurate pe baza activității lor profesionale. Sub umbrela conferinței au loc comunicări științifice, mese rotunde, simpozioane, workshopuri, lansări de carte și expoziții.

Pe parcursul celor peste 20 de ani de experiență, SPER și-a desfășurat activitatea sub egida Asociației Psihologilor din România (din 1998, reafiliere în 2004 și 2018), Colegiului Consilierilor și Psihoterapeuților din România (ca membru fondator, din 1998), Consiliului Mondial de Psihoterapie – World Council for Psychotherapy (WCP, din 2002), Federației Române de Psihoterapie (din 2003).

Școala SPER și cursurile complementare de formare în consiliere psihologică și psihoterapie experiențială P.E.U. sunt acreditate de către Colegiul Psihologilor din România, cu avizul profesional nr. RF-II-B-2 din 19.06.2006, fiind reacreditate conform PV nr. 10 din 18.11.2016 (în conformitate cu Legea 213/2004). În perioada 1997-2020, SPER a asigurat formarea a peste 1000 de absolvenți, precum și servicii de dezvoltare personală, analiză didactică, consiliere și psihoterapie pentru circa 10.000 de beneficiari din întreaga țară.

SPER susține așadar un Proiect pe termen lung al Dezvoltării și Transformării Umane, centrat pe accesul la o evoluție înalt conștientă și responsabilă, la exercițiul libertății și inteligenței creatoare în rezolvarea problemelor de viață, la cultivarea atitudinilor de suport, toleranță, empatie, confirmare mutuală, solidaritate și iubire necondiționată, aspirând la redimensionarea spirituală a ființei umane, în contextul evenimentelor cotidiene. A transforma experiențele traumatizante în „aliați” ai evoluției, prin resemnificare și schimbare a perspectivei asupra sensului acestora, prin personalizare a înțelegerii lor, poate fi o cale de deblocare a resurselor, de repolarizare emoțională și comportamentală, de însănătoșire și optimizare a condiției umane contemporane.

ro_RORomanian