Termeni și condiții

Psihoterapie

Program de formare complementară în PSIHOTERAPIE

Program de formare complementară în Psihoterapie Experienţială şi a Unificării (P.E.U.) centrată pe adult – copil – cuplu – familie, acreditat cu aviz profesional nr. RF – II – B2/19.06.2006, reavizat cf. anexei nr. 10 din 18.11.2016

Structura cursului și numărul de ore de formare profesională complementară:

– 3 ani, 6 semestre, 650 de ore de analiză didactică, formare şi abilitare – pentru obținerea atestatului de psihoterapeut în SUPERVIZARE

– 2 ani, minim 150 de ore de supervizare a activității profesionale – pentru obținerea atestatului de psihoterapeut AUTONOM

 

Anul I - 200 ore
- Dezvoltare personală şi analiză didactică - 150 ore
- Elemente de abilitare în metoda P.E.U. - 25 ore
- Pregătire teoretică de profil - 25 ore
Anul II - 225 ore
- Abilitare pentru comportamentul terapeutic în metoda P.E.U. - 175 ore

- Practică aplicativă şi Disertaţie - 50 ore
Anul III - 225 ore
- Module aplicative aprofundate ale metodei P.E.U. - 175 ore

- Practică specifică supervizată - 50 ore
Anul IV și V - 150 ore
- Supervizare a activității profesionale

- Minim 75 de ore de supervizare pe an

16 ore pe lună, în regim:

     ♦ Săptămânal, 4 module pe lună (4 ore într-o zi a săptămânii, de la 17:00 la 21:00)*

     ♦ Bilunar, 2 module pe lună (8 ore pe zi, în weekend, de la 10:00 la 18:00)*

În cazul în care există o singură grupă (minim 12 participanți), opțiunea majorității celor înscriși va decide varianta de orar.

*Respectându-se structura anului universitar (cu vacanțele aferente și sărbătorile legale etc.), în mod excepțional pot exista luni cu un număr mai mic sau mai mare de ore. De asemenea, anumite module se pot desfășura atât în weekend, cât și în timpul săptămânii (indiferent de varianta de lucru aleasă), conform orarului transmis la începutul fiecărui an de formare.

Acest curs se adresează, conform legii 213 din 27.05.2004, licenţiaţilor în psihologie.

Competența în specialitatea psihoterapie poate fi dobândită și de licențiați ai facultăților de medicină generală (medicii psihiatri), asistență socială, filosofie, pedagogie, teologie, cu condiția completării studiilor universitare cu un pachet de discipline de specialitate: Psihodiagnostic și evaluare clinică, Psihologie clinică sau medicală; Consiliere sau psihoterapie; Psihiatrie sau psihopatologie; Psihologia sănătății sau psihosomatică; Psihologia dezvoltării.

Persoanele care sunt absolvente ale altor facultăți decât cele menționate NU pot urma cursurile de formare complementară, neputând profesa la finalizarea acestora, conform legii 213/2004.

La finalul anului trei, după îndeplinirea cumulativă a condițiilor contractuale și efectuarea numărului minim de ore, în urma evaluării nivelului de cunoştinţe și de competență (obținând minim calificativul „bine”), se eliberează certificatul de Psihoterapeut în Supervizare. Pe baza acestuia licențiații în psihologie pot obține de la Colegiul Psihologilor din România (în conformitate cu normele în vigoare) dreptul de liberă practică cu nivelul/treapta PRACTICANT ÎN SUPERVIZARE, în domeniul Psihoterapiei Experienţiale şi a Unificării (individuală şi de grup). Absolvenții domeniilor conexe (vezi legea 213/2004 și normele de aplicare) pot obține competența de PSIHOTERAPEUT ÎN SUPERVIZARE  în domeniul Psihoterapiei Experienţiale şi a Unificării (individuală şi de grup). Exercitarea dreptului de liberă practică în regim de supervizare este condiționată de încheierea unui contract de supervizare (conform normelor CPR).

Pentru a obţine certificatul de Psihoterapeut Autonom se parcurge stagiul de supervizare, cu o durată minimă de 2 ani şi parcurgerea a minim 150 de ore de supervizare. În baza certificatului se poate obține de la Colegiul Psihologilor din România (în conformitate cu normele acestuia) atestatul de liberă practică cu nivelul/treapta PRACTICANT AUTONOM, respectiv COMPETENȚA DE PSIHOTERAPEUT AUTONOM, în domeniul Psihoterapiei Experienţiale şi a Unificării (individuală şi de grup).

Înscrierea în stagiul de supervizare este condiţionată de obţinerea dreptului de liberă practică în supervizare de la CPR şi exercitarea profesiei de psiholog în specializarea Psihoterapie Experienţială şi a Unificării (individuală şi de grup), într-una din formele reglementate de legea 213/2004, respectiv în cadrul cabinetelor individuale, cabinetelor asociate, societăţilor civile profesionale sau în temeiul unor contracte de muncă.

Programul de Formare Profesională Complementară în Psihoterapie Experiențială Unificatoare (P.E.U.) centrată pe adult-copil-cuplu-familie

     ♦ Anul I     – Dezvoltare personală și analiză didactică restructurativă

                       –  Cursuri teoretice de profil

     ♦ Anul II    – Abilitare pentru comportamentul terapeutic în metoda P.E.U.

                        – Practică aplicativă și disertație

       La finalul anului II licențiații în PSIHOLOGIE pot obține certificatul de Consilier în supervizare.

     ♦ Anul III   – Module aplicative aprofundate ale metodei P.E.U. (pe domenii de activitate)

                        – Practică specifică supervizată (pe domenii de activitate)

      La finalul anului III se eliberează certificatul de Psihoterapeut în supervizare.

     ♦ Anul IV   – Supervizare pe cazuri asistate de cursanți și aprofundare a analizei personale didactice

                         – Practică specifică supervizată (pe domenii de activitate)

      La finalul anului IV licențiații în PSIHOLOGIE pot obține certificatul de Consilier autonom.

     ♦ Anul V    – Supervizare pe cazuri asistate de cursanți și aprofundare a analizei personale didactice

                         – Practică specifică supervizată (pe domenii de activitate)

      La finalul anului V se poate obține certificatul de Psihoterapeut autonom.

– Bazele dezvoltării personale experiențiale și analizei didactice unificatoare (autocunoaștere și intercunoaștere)

– Dezvoltare personală prin meditație creativă unificatoare – tehnici verbale și corporale de auto și intercunoaștere

– Bazele psihodinamice ale dezvoltării personale și terapiei în grup – dinamica intercunoașterii și analizei didactice a consilierilor/ psihoterapeuților

– Dezvoltare personală, auto și intercunoaștere prin tehnici vizuale (desen, colaj), terapie prin dans și mișcare

– Improvizație creativ-constructivă cu elemente naturale – artgenogramă – analiză restructurativă familială

– Dramaterapie unificatoare (inter-explorare)

– Analiza transgenerațională centrată pe relația de cuplu – identificarea și integrarea traumelor

– Analiza transgenerațională unificatoare (transmisii inconștiente, teme nucleu și patternuri repetitive)

– Autoanaliză și autoexplorare prin Imagogenogramă

– Bazele comportamentului și dialogului terapeutic, bazele consilierii experiențiale

– Abilități fundamentale pentru practicarea consilierii/ terapiei experiențiale (cadrul și alianța terapeutică)

– Prezența și relația terapeutică (tehnici de dezvoltare a comportamentului terapeutic)

– Etică și deontologie în consiliere și psihoterapie

– Abilitare în P.E.U. (etapa 1 – provocarea; etapa 2 – reconstituirea, lucrul cu psiho-traumele, travaliile de integrare, travaliile de separare, travaliile de doliu, travaliile de iertare; etapa 3 – resemnificarea traumelor și restructurarea comportamentului; etapa 4 – activarea resurselor creative și etapa 5 – implementarea modificărilor comportamentelor și a scenariilor de viață)

– Psihopatologia adultului

– Psihopatologia copilului

– Psihopatologie socială

– Evaluarea clinică a adultului (examen psihologic, teste)

– Evaluarea proiectivă a adultului

– Evaluarea și terapia experiențială a copilului și adolescentului

– Abilitare în consilierea educațională

– Abilitare în analiza transgeneratională unificatoare

– Abilitare în lucrul cu artgenograma și somatogenograma unificatoare

– Abilitare în lucrul cu dramagenograma unificatoare

– Evaluarea și terapia experiențială a familiei

– Evaluarea, consilierea și terapia experiențială a cuplului

– Consilierea și terapia centrată pe traumă

– Psihotraumatologie și reziliență

– Abilitare P.E.U. în situațiile de impas existențial ale adultului

– Abilitare P.E.U. în afecțiunile psihice

– Abilitare P.E.U. în afecțiunile psihosomatice

– Psihogerontologie – abilitare în evaluarea și consilierea vârstnicilor

– Elemente de medicină holistică (alternativă și complementară intervenției psihoterapeutice în psiho-oncologie)

    – Psihoterapii resocializatoare și creative în tulburările psihice severe

    – P.E.U. în afecțiunile psihice psihogene (evaluare triaxială și planul terapeutic)

    – Psihoterapia Experiențială Unificatoare în bolile somatice

    – Intervenția și asistarea pacienților neurologici și cu tulburări de limbaj

    – Intervenția experiențială și transgenerațională în toxicodependențe

    – Terapia transgenerațională și unificatoare la cuplurile disfuncționale

    – Tulburări de instinct alimentar – evaluare și intervenție

    – Intervenția psihologică experiențial-comportamentală în autism

    – Psiho-oncologie – evaluare și intervenție terapeutică de suport (pentru copii și adulți)

    – Asistarea, evaluarea și intervenția de suport la persoanele infectate cu HIV

    – Evaluarea și intervenția în aspecte legate de orientare și identitate sexuală

    – Terapia socială și organizațional-experiențială (bazele coaching-ului creativ)

    – Evaluarea și intervenția experiențială în asistarea copiilor și adolescenților abuzați, neglijați și a celor aflați în plasament/ custodie

    – Învățare și consiliere experiențială în educație (pentru copii și adulți)

   –  Consilierea și terapia experiențială transgenerațională a tinerilor artiști cu tulburări de comportament și a copiilor supradotați cu tulburări de adaptare

    – Dezvoltarea personală a copiilor preșcolari în grupul experiențial. Optimizarea relației părinți-copii

    – Plan terapeutic (obiective, derulare, evaluare)

    – Studii de caz exemplificative – adaptarea pe domenii și tipuri de cazuri

    – Interferența scenariilor terapeut-client/ pacient (proiecții, identificări, transfer-contratransfer)

    – Analiza erorilor terapeutice, corecții metodologice

    – Evaluarea efectelor intervenției terapeutice pe cazurile asistate

   –  Aprofundarea tematicilor personale cu risc de proiecție și contratransfer ale terapeuților sub supervizare (conștientizare, gestionare, corecție, integrare)

    – Monitorizarea numărului de cazuri asistate și a rezultatelor înregistrate

ro_RORomanian