Termeni și condiții

Psihoterapie

Program de formare complementară în PSIHOTERAPIE

Program de formare complementară în Psihoterapie Experienţială şi a Unificării (P.E.U.) centrată pe adult – copil – cuplu – familie, acreditat cu aviz profesional cu nr. RF-II-B-2 din 19.06.2006, reavizare nr. 1 a RF-II-B-2 din 29.09.2016 și reacreditarea nr. 2 cf. ANEXA din 14.05.2021 la Aviz profesional reactualizat la data de 26.05.2021

Structura cursului și numărul de ore de formare profesională complementară:

– 3 ani, 652 de ore de analiză didactică, formare şi abilitare – pentru obținerea atestatului de psihoterapeut în SUPERVIZARE

– 2 ani, minim 150 de ore de supervizare a activității profesionale plus 100 de ore de dezvoltare personală/experiență terapeutică personală – pentru obținerea atestatului de psihoterapeut AUTONOM

 

Anul I - 216 ore
- Dezvoltare personală şi analiză didactică (104 ore)

- Formare profesională: cursuri teoretice de profil și abilitare, studiu teoretic individual și realizarea unui eseu autoanalitic (112 ore)

Anul II - 216 ore
- Abilitare pentru comportamentul profesional în intervenție psihologică (bazată pe principiile metodei P.E.U.)

- Studiu teoretic individual și elaborarea disertației

Anul III - 220 ore
- Dezvoltare personală și analiză didactică restructurativă (48 ore)
- Formare profesională: module aplicative aprofundate P.E.U., studiu teoretic individual, practică aplicativă și elaborarea disertației (172 ore)
Anii IV și V - 250 ore
- Supervizarea activității profesionale: 150 de ore (75 de ore de pe an)
- Dezvoltare personală, autocunoaștere și experiență terapeutică personală: 100 de ore (50 de ore pe an)

16 ore pe lună, în regim:

     ♦ Săptămânal, 4 module pe lună (4 ore într-o zi a săptămânii, de la 17:00 la 21:00)*

     ♦ Bilunar, 2 module pe lună (8 ore pe zi, în weekend, de la 10:00 la 18:00)*

În cazul în care există o singură grupă (minim 12 participanți), opțiunea majorității celor înscriși va decide varianta de orar.

*Respectându-se structura anului universitar (cu vacanțele aferente și sărbătorile legale etc.), în mod excepțional pot exista luni cu un număr mai mic sau mai mare de ore. De asemenea, anumite module se pot desfășura atât în weekend, cât și în timpul săptămânii (indiferent de varianta de lucru aleasă), conform orarului transmis la începutul fiecărui an de formare.

Acest curs se adresează, conform legii 213 din 27.05.2004, licenţiaţilor în psihologie.

Competența în specialitatea psihoterapie poate fi dobândită și de licențiați ai facultăților de medicină generală (medicii psihiatri), asistență socială, filosofie, pedagogie, teologie, cu condiția completării studiilor universitare cu un pachet de discipline universitare de specialitate care va avea cel puțin următorul conținut:

a) Introducere în psihologie sau Psihologie generală sau Fundamentele psihologiei sau Psihologia personalității sau Teorii ale personalității sau alte denumiri echivalente – 40 de ore;

b) Psihologia dezvoltării sau Psihologia vârstelor sau alte denumiri echivalente – 40 de ore;

c) Psihologie clinică sau Psihopatologie sau Psihiatrie sau Profile dezadaptative de comportament sau alte denumiri echivalente – 40 de ore;

d) Evaluare psihologică sau Evaluare și testare psihologică sau Psihodiagnostic sau alte denumiri echivalente – 40 de ore;

e) Introducere în psihoterapie sau Abordări în psihoterapie sau alte denumiri echivalente – 40 de ore.

Persoanele care sunt absolvente ale altor facultăți decât cele menționate NU pot urma cursurile de formare complementară, neputând profesa la finalizarea acestora, conform legii 213/2004.

La finalul anului 2, după îndeplinirea cumulativă a condițiilor contractuale și efectuarea numărului de ore, în urma evaluării nivelului de cunoștințe și de competență (obținând minim calificativul „suficient”), licențiaților în psihologie li se eliberează certificatul de Consilier psihologic în Supervizare. Pentru a trece la autonom vezi condițiile de la Consiliere

La finalul anului 3, după îndeplinirea cumulativă a condițiilor contractuale și efectuarea numărului de ore, în urma evaluării nivelului de cunoștințe și de competență (obținând minim calificativul „suficient”), se eliberează certificatul de Psihoterapeut în Supervizare. Pe baza acestuia cursantul poate obține de la Colegiul Psihologilor din România (în conformitate cu normele în vigoare) dreptul de liberă practică cu nivelul/treapta PRACTICANT ÎN SUPERVIZARE, în specialitatea Psihoterapie experiențială și a unificării centrată pe adult-copil-cuplu-familie.

Exercitarea dreptului de liberă practică în regim de supervizare este condiționată de încheierea unui contract de supervizare (conform normelor CPR).

Pentru finalizarea întregului stagiu de formare profesională (minim 5 ani) și obținerea certificatul de Psihoterapeut Autonom se parcurge stagiul de supervizare, cu o durată minimă de 2 ani și parcurgerea a minim 150 de ore de supervizare și 100 de ore de dezvoltare personală.

În cazul în care raportul de supervizare este favorabil se recomandă eliberarea certificatului de către Institutul SPER. (În caz contrar, se recomandă suplimentarea activității practice desfășurate și a orelor de supervizare și/sau de analiză personală aprofundată.)

În baza certificatului se poate obține de la Colegiul Psihologilor din România* (în conformitate cu normele acestuia) atestatul de liberă practică cu nivelul/treapta PRACTICANT AUTONOM, în specialitatea Psihoterapie experiențială și a unificării centrată pe adult-copil-cuplu-familie.

Persoanele care au dublă specializare, în consiliere psihologică experiențială și psihoterapie experiențială, și au finalizat stagiul de supervizare în consiliere psihologică experiențială, pot solicita reducerea numărului de ore supervizare la jumătate, în conformitate cu Articolul 8 din normele privind supervizarea profesională în psihologie, din 13.03.2019, publicate în Monitorul Oficial, Partea I nr. 268 din 09 aprilie 2019.

 

*Pentru obținerea dreptului de liberă practică nivel autonom sau specialist, conform normelor CPR este nevoie de absolvirea unui program de master în psihologie, în domeniul clinic, recunoscut de CPR.

ro_RORomanian