Termeni și condiții

Servicii & aplicabilitate

Modalități de intervenție

 

 

Psihoterapia este predominant o activitate curativă, de remediere, ce antrenează un demers explorator și de conștientizare (bazat pe insight), cu durată variabilă. Se are în vedere atât dimensiunea trecutului și a prezentului, cât și a viitorului, cu accente și modalități de intervenție specifice.

Psihoterapia Experiențială a Unificării centrată pe individ, cuplu, familie, grup și organizații este un serviciu preventiv și recuperator, de asistare în situațiile de impas existențial, stres, criză și traumă, maladii psihice și psihosomatice, disfuncții sexuale, de cuplu și identitare, perturbări ale relației parental-filiale (de ex. tulburări emoționale și comportamentale, traumă de separare, abandon, divorț, abuz fizic, sexual și emoțional, disfuncții ale relației de cuplu, terapia în toxicodependență sau alte dependențe etc.), precum și în incidente critice colective, legate de comunicare, negociere, decizie și conflict (ca modalitate de optimizare și de dezvoltare interpersonală creatoare, dar și ca terapie socială).

Psihoterapia și Consilierea Experiențială și a Unificării Transgeneraționale, centrate pe copil, adolescent, cuplu și familie, individual sau în grup, ca serviciu alternativ, complementar sau asociat, cu aplicații specifice – abordarea persoanei și a grupului, se întemeiază pe un model holistic, sinergetic și integrator al manifestărilor somatice, psihologice și spirituale ale ființei umane, iar metodologia de lucru vizează, prin tehnici particulare, originale, unificarea, armonizarea și eficientizarea sa pe trei axe sincrone: axa transformărilor Ego-Sine, axa inconștient-conștient-transconștient și axa timpului. În Terapia Unificării, viziunea și abordarea transgenerațională (T.U.Tr.) tinde să devină parte integrantă a procesului unificator individual, familial și de grup.

Consilierea experiențială este un serviciu psihologic aplicativ mai concentrat din punct de vedere al duratei de desfășurare (numărul de întâlniri/ consultații este mai redus) și este în general focalizat pe o problematică sau un impas existențial prezent, care necesită o mai bună gestionare, o rezolvare sau limitarea unor efecte indezirabile sau blocante în prezent pentru evoluția persoanei (clientului). Se desfășoară individual, în cuplu, familial sau în grup și organizații (după necesități și problematici).

Dezvoltarea și optimizarea personală unificatoare (D.P.U.) acoperă o sferă largă de beneficiari, motivați să se autodepășească sau să-și împlinească viața, performând în relațiile lor cu sine și cu alții/ în carieră. Dezvoltarea personală este ingredientul sau condiția necesară a prezervării sănătății, competenței și bunăstării în majoritatea domeniilor vieții, indiferent de vârstă, facilitând autonomia și integrarea social-familială optimizată. Problemele existențiale de tot felul, stresul și riscurile vieții reclamă tot mai frecvent practica dezvoltării personale, individual sau în grup, iar pentru profesioniștii în domenii socio-umane, cum ar fi și psihoterapeuții/ consilierii, este chiar o componentă importantă a formării și a competenței lor.

Toate cele trei modalități de intervenție (consiliere, psihoterapie, dezvoltare personală) descurajează dependența terapeutică, dezvoltând autonomia, responsabilitatea, creșterea interioară, autocontrolul emoțional, armonia și conștiința participativă, toleranța și compasiunea, activismul și inițiativa autoschimbării, un coping creativ și o atitudine pozitivă, dar realistă față de sine și față de viață, cu aplicabilitate în următoarele categorii de:

 

Servicii și beneficiari

– consiliere, psihoterapie sau dezvoltare personală individuală sau de grup

– consiliere și terapie de cuplu și de familie

– terapie individuală și de grup pentru copil și familie

– dezvoltarea creativității și maturizarea socio-emoțională la copil și adolescent

– dezvoltare personală unificatoare în grup experiențial cu copii și adolescenți sau cu copii și părinți

– dezvoltare creativă și învățare experiențială

– programe de dezvoltare personală și educațională, training centrat pe creativitate și performanță, artterapie (pentru copii, adolescenți, adulți, vârstnici)

– asistarea copiilor, adolescenților și tinerilor cu: tulburări emoționale și de comportament, tulburări de dezvoltare și adaptare, tulburări din spectrul autist, tulburare hiperkinetică, probleme de abandon, comportament agresiv și (toxico)dependent, probleme de abuz, tulburări de identitate, depresie și anxietate, probleme în integrarea școlară/ universitară

– derularea de programe psihoterapeutice unificatoare și reintegrative adaptate pentru nevoile și problematicile psihopatologice, psihotraumatice și existențiale ale adulților, copiilor, adolescenților, cuplurilor, familiilor, grupurilor și colectivităților

– consiliere pre- și post-natală

– prevenție și recuperare terapeutică de sine stătătoare, complementară sau asociată altor terapii medicale alopate (farmacoterapii, intervenții chirurgicale, fizio și kinetoterapeutice etc.)

– asistarea persoanelor cu afecțiuni psihice, psihosomatice și somatice, din registrul mediu și sever, precum și a familiilor acestora;

– intervenții pentru persoane confruntate cu psihotraume și tulburare de stres posttraumatic/ aflate în impas existențial – copii, adolescenți, adulți, vârstnici, cupluri și familii

– suport pentru persoane cu probleme identitare și de integrare socială

– servicii pentru persoane cu diverse tipuri de dependențe sau cu risc de toxicodependență

– asistență psihologică și reintegrare socială pentru persoane și familii dezavantajate social, în situații de excludere sau marginalizare

– programe de educație, intervenție psihoterapeutică și recuperatorie pentru persoane din instituții de ocrotire și protecție socială, precum și din mediul penitenciar (copii, vârstnici, persoane cu nevoi speciale, cu deficiențe, autism etc.)

– consiliere organizațională, tehnici de comunicare, programe de dezvoltare și optimizare experiențială a organizațiilor, team building și coaching

– consultanță experiențială centrată pe soluții creative, adaptative în situațiile de criză și autorestructurare – leadership, strategii decizionale, negociere și eficientizare

– diagnoza, învățarea și restructurarea experiențială a comportamentului relațional-profesional

– tehnici de antrenament creativ dramaterapeutic

– optimizarea comportamentului profesional și managementul stresului pentru diverse tipuri de organizații (educaționale, medicale, protecția copilului, ordine publică și apărare)

formare complementară pentru specialiști în domeniile socio-umane (licențiați în psihologie, medicină, teologie, filosofie, asistență socială, psihopedagogie specială, pedagogie)

– dezvoltare personală unificatoare – D.P.U. ca metodă didactică de autocunoaștere, autoschimbare și analiza restructurativă în grup experiențial formativ, ca modalitate inclusă în sistemul de abilitare pentru aspiranții la profesia de consilier și/sau psihoterapeut experiențialist specializat în metoda P.E.U. centrată pe copil, adult, cuplu și familie

supervizare a celor abilitați (consilieri psihologici/ psihoterapeuți), inclusiv cu aprofundarea în această perioadă a dezvoltării personale (D.P.U.), fiind necesare uneori reluări secvențiale ale problematicilor emoționale neintegrate sau situaționale cu care se confruntă terapeuții în viața lor personală și care ar putea indisponibiliza sau altera prin proiecție calitatea relațiilor terapeutice cu clienții

igienă psihologică pe termen lung a consilierilor și psihoterapeuților autonomi sau sub supervizare, în funcție de necesitățile fiecărui profesionist, în conexiune cu cazurile asistate de aceștia

formare continuă sau workshopuri pentru specialiști în domeniile socio-umane (psihologi, asistenți sociali, teologi, medici, asistenți medicali, psihopedagogi, pedagogi, profesori, educatori, juriști etc.)

 

Beneficiarii aplicației D.P.U. / P.E.U. pentru specialiști:

– psihologi (clinicieni, consilieri, psihoterapeuți, artterapeuți, traineri de dezvoltare personală și sănătate organizațională, psihologi educaționali, specialiști în resurse umane etc.)

– medici

– psiho-pedagogi, cadre didactice

– asistenți sociali, teologi și consilieri de orientare spirituală creștină

– studenți/ absolvenți/ voluntari în curs de formare în domeniile de mai sus

ro_RORomanian