Termeni și condiții

Consiliere psihologica

Program de formare complementară în CONSILIERE PSIHOLOGICĂ

Program de formare complementară în Consiliere Psihologică – Evaluarea şi Consilierea Experienţială a Adultului, Copilului, Cuplului şi Familiei, acreditat cu aviz profesional nr. RF – II – B2/19.06.2006, reavizat cf. anexei nr. 10 din 18.11.2016

Structura programei cursului și numărul de ore de formare profesională complementară:

– 2 ani, 4 semestre, 360 de ore de analiză didactică, formare şi abilitare – pentru obținerea atestatului de consilier în SUPERVIZARE

– 1 an, minim 100 de ore de supervizare a activității profesionale – pentru obținerea atestatului de consilier AUTONOM

 

Anul I - 160 ore
- Dezvoltare personală şi analiză didactică restructurativă - 100 ore
- Pregătire teoretică de profil - 60 ore
Anul II - 180 ore
- Abilitare pentru comportamentul terapeutic în metoda P.E.U. - 160 ore
- Practică aplicativă şi Disertaţie - 20 ore
Anul III - 100 ore
- Supervizare a activității profesionale

- Minim 100 ore de supervizare într-un an

16 ore pe lună, în regim:

     ♦ Săptămânal, 4 module pe lună (4 ore într-o zi a săptămânii, de la 17:00 la 21:00)*

     ♦ Bilunar, 2 module pe lună  (8 ore pe zi, în weekend, de la 10:00 la 18:00)*

În cazul în care există o singură grupă (minim 12 participanți), opțiunea majorității celor înscriși va decide varianta de orar.

*Respectându-se structura anului universitar (cu vacanțele aferente și sărbătorile legale etc.), în mod excepțional pot exista luni cu un număr mai mic sau mai mare de ore. De asemenea, anumite module se pot desfășura atât în weekend, cât și în timpul săptămânii (indiferent de varianta de lucru aleasă), conform orarului transmis la începutul fiecărui an de formare.

Acest curs se adresează, conform legii 213 din 27.05.2004, licenţiaţilor în psihologie.

Persoanele care sunt absolvente ale altei facultăți decât cea menționată NU pot urma cursurile de formare complementară, neputând profesa la finalizarea acestora, conform legii 213/2004.

La finalul anului doi, după îndeplinirea cumulativă a condițiilor contractuale și efectuarea numărului minim de ore, în urma evaluării nivelului de cunoştinţe și de competență (obținând minim calificativul „bine”), se eliberează certificatul de Consilier în Supervizare. Pe baza acestuia se poate obține de la Colegiul Psihologilor din România (în conformitate cu normele în vigoare) dreptul de liberă practică cu nivelul/treapta PRACTICANT ÎN SUPERVIZARE, în domeniul Consilierii Experienţiale (individuală şi de grup). Exercitarea dreptului de liberă practică în regim de supervizare este condiționată de încheierea unui contract de supervizare (conform normelor CPR).

Pentru a obţine certificatul de Consilier Autonom se parcurge stagiul de supervizare, cu o durată minimă de 1 an şi parcurgerea a minim 100 de ore de supervizare. În baza certificatului se poate obține de la Colegiul Psihologilor din România (în conformitate cu normele acestuia) atestatul de liberă practică cu nivelul/treapta PRACTICANT AUTONOM,  în domeniul Consilierii Experienţiale (individuală şi de grup).

Înscrierea în stagiul de supervizare este condiţionată de obţinerea dreptului de liberă practică în supervizare de la CPR şi exercitarea profesiei de psiholog în specializarea Consiliere Experienţială (individuală şi de grup), într-una din formele reglementate de legea 213/2004, respectiv în cadrul cabinetelor individuale, cabinetelor asociate, societăţilor civile profesionale sau în temeiul unor contracte de muncă.

Programul de Formare Profesională Complementară în Consiliere Psihologică – evaluarea și consilierea experiențială a copilului, cuplului și familiei

     ♦ Anul I       – Dezvoltare personală și analiză didactică restructurativă

                          –  Cursuri teoretice de profil

     ♦ Anul II      – Abilitare pentru comportamentul terapeutic în metoda P.E.U.

                          – Practică aplicativă și disertație

       La finalul anului II licențiații în PSIHOLOGIE pot obține certificatul de Consilier în supervizare.

     ♦ Anul III     – Supervizare pe cazuri asistate de cursanți și aprofundare a analizei personale didactice

                         – Practică specifică supervizată (pe domenii de activitate)

      La finalul anului III licențiații în PSIHOLOGIE pot obține certificatul de Consilier autonom.

– Bazele dezvoltării personale experiențiale și analizei didactice unificatoare (autocunoaștere și intercunoaștere)

– Dezvoltare personală prin meditație creativă unificatoare – tehnici verbale și corporale de auto și intercunoaștere

– Bazele psihodinamice ale dezvoltării personale și terapiei în grup – dinamica intercunoașterii și analizei didactice a consilierilor/ psihoterapeuților

– Dezvoltare personală, auto și intercunoaștere prin tehnici vizuale (desen, colaj), terapie prin dans și mișcare

– Improvizație creativ-constructivă cu elemente naturale – artgenogramă – analiză restructurativă familială

– Dramaterapie unificatoare (inter-explorare)

– Analiza transgenerațională centrată pe relația de cuplu – identificarea și integrarea traumelor

– Analiza transgenerațională unificatoare (transmisii inconștiente, teme nucleu și patternuri repetitive)

– Autoanaliză și autoexplorare prin Imagogenogramă

– Bazele comportamentului și dialogului terapeutic, bazele consilierii experiențiale

– Abilități fundamentale pentru practicarea consilierii/ terapiei experiențiale (cadrul și alianța terapeutică)

– Prezența și relația terapeutică (tehnici de dezvoltare a comportamentului terapeutic)

– Etică și deontologie în consiliere și psihoterapie

– Abilitare în P.E.U. (etapa 1 – provocarea; etapa 2 – reconstituirea, lucrul cu psiho-traumele, travaliile de integrare, travaliile de separare, travaliile de doliu, travaliile de iertare; etapa 3 – resemnificarea traumelor și restructurarea comportamentului; etapa 4 – activarea resurselor creative și etapa 5 – implementarea modificărilor comportamentelor și a scenariilor de viață)

– Psihopatologia adultului

– Psihopatologia copilului

– Psihopatologie socială

– Evaluarea clinică a adultului (examen psihologic, teste)

– Evaluarea proiectivă a adultului

– Evaluarea și terapia experiențială a copilului și adolescentului

– Abilitare în consilierea educațională

– Abilitare în analiza transgeneratională unificatoare

– Abilitare în lucrul cu artgenograma și somatogenograma unificatoare

– Abilitare în lucrul cu dramagenograma unificatoare

– Evaluarea și terapia experiențială a familiei

– Evaluarea, consilierea și terapia experiențială a cuplului

– Consilierea și terapia centrată pe traumă

– Psihotraumatologie și reziliență

– Abilitare P.E.U. în situațiile de impas existențial ale adultului

– Abilitare P.E.U. în afecțiunile psihice

– Abilitare P.E.U. în afecțiunile psihosomatice

– Psihogerontologie – abilitare în evaluarea și consilierea vârstnicilor

– Elemente de medicină holistică (alternativă și complementară intervenției psihoterapeutice în psiho-oncologie)

    – Plan terapeutic (obiective, derulare, evaluare)

    – Studii de caz exemplificative – adaptarea pe domenii și tipuri de cazuri

    – Interferența scenariilor terapeut-client/ pacient (proiecții, identificări, transfer-contratransfer)

    – Analiza erorilor terapeutice, corecții metodologice

    – Evaluarea efectelor intervenției terapeutice pe cazurile asistate

   –  Aprofundarea tematicilor personale cu risc de proiecție și contratransfer ale terapeuților sub supervizare (conștientizare, gestionare, corecție, integrare)

    – Monitorizarea numărului de cazuri asistate și a rezultatelor înregistrate

ro_RORomanian