Termeni și condiții

Info

Psihoterapia Experiențială a Unificării (P.E.U.) este și o metodă formativă, adaptată și aplicată în grup experiențial în scop de analiză didactică restructurativă și dezvoltare personală unificatoare (D.P.U.) pentru terapeuți și consilieri în formare. Ea le oferă cursanților și absolvenților săi o bază teoretică și metodologică de sprijin în dezvoltarea lor profesională, valorificând contribuțiile științifice semnificative care au implementat și dezvoltat aplicațiile metodei, precum și alte contribuții originale în domeniul psihoterapiilor, consilierii și dezvoltării personale în general.

Programele formative (complementare și/sau continue) ale Institutului SPER se derulează sub formă de training în grup experiențial unificator (ateliere, seminarii, workshopuri).

Obiectivul general este formarea, maturizarea și optimizarea comportamentului profesional al specialiștilor, studenților și al voluntarilor din domeniile socio-umane centrate pe oferta de ajutor, intervenție terapeutică, cunoaștere și dezvoltare umană, educație, sănătate mentală și socială, la nivel individual, interpersonal și colectiv.

Obiectivele specifice vizează dobândirea de competențe, disponibilități și abilități profesionale terapeutice și de consiliere, precum:

     ♦ creșterea creativității și a conștientizării impactului rolului profesional asumat; participare, implicare autentică și sprijin adecvat pentru persoanele asistate; gândire critică și prezență terapeutică; atitudine echilibrată și onestă, compasiune, capacități de suport și împărtășire emoțională; abilități de clarificare și resemnificare a experiențelor în sens pozitiv și realist (adaptativ); capacități de dinamizare/ activare și (re)direcționare a resurselor blocate ale beneficiarilor; răbdare, flexibilitate; antrenarea noilor resurse creative și rezolutive descoperite în procesul schimbării terapeutice/ de dezvoltare personală, familială și colectivă;

     ♦ respectarea confidențialității și a dreptului la libera opțiune; respectarea valorilor și a reperelor culturale, spirituale, religioase, morale, educaționale și lingvistice ale beneficiarilor; rezistență la manipulare și controlul propriilor tendințe manipulative în scop de beneficiu secundar sau în scopuri incompatibile cu exercitarea profesiei de terapeut și consilier – respectul principiilor etice și deontologice ale profesiei de psihoterapeut/ consilier.

     ♦ maturitate și autocontrol emoțional, deschidere spirituală și valori morale stabile, prezență conștientă în relația profesională cu beneficiarii/ persoanele asistate; autocontrolul atitudinilor și comportamentelor ostile, agresive, interpretative, competitive și conflictuale bazate pe ură, discriminare și intoleranță la frustrare sau la diferențele de opinii, poziții și valori; stabilitate emoțională, capacitate de acceptare și gestionare a emoțiilor, relațiilor și comportamentelor, atitudini și comportamente reziliente; capacitate de integrare și gestionare a tematicilor fricii, mâniei, agresivității și abuzului, abandonului și dependenței;

     ♦ abilitatea de identificare, cataliză și ghidare terapeutică a proceselor de autocunoaștere, (autoanaliză, resemnificare, integrare a traumelor/ blocajelor) și de schimbare cognitiv-afectiv-comportamentală (personală și a scenariului de viață), asumată conștient de către persoanele asistate;

     ♦ dezvoltarea capacităților de auto și intercunoaștere, autoevaluare și interevaluare, ca bază a conștientizării și controlului proceselor de identificare, proiecție, transfer și contratransfer în relația terapeutică;

     ♦ dezvoltarea gândirii critice și strategice centrată pe soluții realiste, creative și prosociale; stimularea flexibilității mentale și a adaptabilității la schimbare a terapeuților și consilierilor în formare;

     ♦ stimularea inteligenței emoționale, relaționale, spirituale și culturale; dezvoltarea capacităților de comunicare expresivă și eficientă, a empatiei, toleranței, compasiunii și maturității psihologice;

     ♦ creșterea calității morale, a asertivității, a competenței, eficienței și responsabilității comportamentului profesionist din domeniile mai sus menționate, asumat și exercitat în relația cu beneficiarii serviciilor psihologice, sociale, medicale (preventive și curative) și educaționale.

 

P.E.U., prin aplicația sa didactică și formativă D.P.U., asigură igiena psihică a organizatorilor, profesioniștilor și voluntarilor care activează în domeniile de referință.

ro_RORomanian