Termeni și condiții

Relatia & obiectivele terapeutice

 

Terapia poate fi considerată și ca o meditație, reflectare, descoperire, conștientizare extinsă și „creștere” împreună în cadrul relației și dialogului terapeutic. Starea de Prezență Terapeutică de tip meditativ – participativ-empatic este specifică pe tot parcursul demersului terapeutic și reprezintă o condiție și o abilitate de susținere adecvată a dialogului terapeutic, ca proces de explorare in doi, de însoțire și ghidare (maieutică) a demersului interior al pacientului/ clientului. Starea de martor, metaanaliza și descoperirea împreună de noi sensuri și posibilități creative de schimbare, vindecare și optimizare, precum și experimentarea și trăirea acestora în realitatea scenariului existențial prezent permit o validare continuă a calității relației terapeutice și a efectelor procesului în derulare.

Relația terapeutică respectă principiul alianței terapeutice „de la adult la adult” (recunoscându-și apartenența la curentul terapiilor umanist-experiențiale). Terapeutul este o prezență meditativ-creativă și provocativă care însoțește, reflectă, amplifică, surprinde prin paradox și schimbarea perspectivei, dinamizează terapeutic și creativ, susține emoțional necondiționat și nonjudicativ pacientul/ clientul/ grupul într-un proces de extindere a conștiinței de sine (autocunoaștere, autoevaluare dinamică), catalizând unificarea și congruența afectiv-cognitiv-comportamentală, maturizarea psihologică și autonomia acestuia.

P.E.U./ T.U. descurajează, gestionează emoțional și cognitiv și „dizolvă” treptat posibila dependență terapeutică a pacientului, stimulând procesele autorestructurative (creștere, autonomie, asumare și afirmare de sine responsabilă, acțiune rezolutivă și creativitate), validate socio-relațional, medical și profesional.

Relația terapeutică în derularea metodei P.E.U./ T.U. are unele interferențe și similitudini parțiale cu relația terapeutică din terapia gestalt, psihodramă, terapia existențialistă. P.E.U./ T.U. este în principal o metodă umanistă, provocativă (de schimbare paradoxală a perspectivei și insight prin simbolizare, metaforă și dramatizare), de însoțire directivă în planul explorării și restructurării cognitiv-afective, stimulativă în plan imaginativ și susținătoare dinamico-energetic (emoțional și motivațional) pe tot parcursul procesului terapeutic.

Obiectivele procesului terapeutic P.E.U./ T.U. sunt deblocarea, restructurarea și reconectarea unificatoare a proceselor psihice perturbate, în mod simultan și sinergic, la nivel afectiv, cognitiv, imaginativ și comportamental, atât pe axa temporalității, cât și pe axa nivelului de conștientientizare (conștient/ inconștient/ transconștient).

– derularea de programe psihoterapeutice unificatoare și reintegrative, adaptate pentru nevoile și problematicile psihopatologice, psihotraumatice și existențiale ale adulților, copiilor, adolescenților, tinerilor, vârstnicilor, cuplurilor, familiilor, grupurilor și colectivităților, inclusiv prin programe de intervenție interdisciplinară (muncă în echipă psiho-socio-medicală etc.).

– asistarea psihoterapeutică individuală sau în grup a diverselor categorii de vârstă, complianța la tratamentul de fond (medical) și consilierea familiei de apartenență în situațiile de impas existențial, supraviețuire, stres, criză și traumă, separare și abandon, afecțiuni somatice grave (neoplazii, infecții cu HIV, afecțiuni locomotorii și neurologice etc.) și patologii colective (pandemii, terorism, catastrofe naturale etc.);

– asistarea persoanelor cu toxicodependențe și alte tipuri de noi dependențe, maladii psihice din registrul mediu – nevrotic (anxietate, depresie, fobii, tulburări somatoforme) și sever – psihotic (în scop de resocializare și consolidare a perioadelor remisionale);

– intervenție de suport și restructurare a scenariului de viață în afecțiunile psihosomatice și somatice, disfuncții sexuale, de cuplu și identitare, perturbări ale relației parental-filiale ș.a., precum și în incidente critice și psihotraume colective, patologii sociale de comunicare, negociere, decizie și conflict (ca modalitate de optimizare și de dezvoltare interpersonală creatoare, precum și ca terapie socială).

– deblocarea dezvoltării personale și colective, activarea resurselor și a intenționalității inovative, regăsirea sensului și autorevalorizarea în cadrul unui proces terapeutic unificator și reintegrator al personalității, inclusiv din perspectiva rolurilor identitare (masculin, feminin, patern, matern) – P.E.U. țintește către re-naturalizarea și propulsarea ființei umane pe linia unei dezvoltări sănătoase, ecologice, prin accesarea și reconversia calitativă a relației dintre polaritățile psihismului.

 

Efectele terapeutice urmărite și obținute sunt armonizarea interioară, maturizarea psiho-spirituală și dezvoltarea persoanei printr-o adaptare creativă și realistă la dinamicile vieții cotidiene (centrare pe realitatea de „acum și de aici”, prin procesul dinamic de deficționalizare și cunoaștere extinsă de sine).

Fiind o metodă holistică și restructurativă-evoluționistă, de tip experiențial, P.E.U./ T.U. acționează prin descenarizarea și rescenarizarea vindecătoare, creativă și dinamogenă a scenariului de viață individual, familial, colectiv.

ro_RORomanian