Termeni și condiții

Echivalari

Absolvenţii masterelor Psihodiagnoză, psihoterapie experienţială unificatoare (P.E.U.) şi dezvoltare personală și Psihologia clinică și psihoterapia copilului și familiei (fost Evaluarea, consilierea şi psihoterapia copilului, cuplului şi familiei) din cadrul (FPSE, UB) pot obține, conform condițiilor stipulate mai jos, următoarele certificări:

Certificatul de Consilier în supervizare este eliberat de Institutul SPER absolvenţilor celor două mastere, care solicită acest lucru, în următoarele condiții:

  1. Depunerea unui dosar care va cuprinde:

cerere scrisă de echivalare a orelor parcurse în cadrul masterului

– curriculum vitae

– diploma de licenţă şi foaia matricolă / adeverinţă (după caz) – copii xerox

– diploma de master şi foaia matricolă / adeverinţă (după caz) – copii xerox

– cartea de identitate – copie xerox

– certificatul de naştere – copie xerox

– certificatul de căsătorie (după caz) – copie xerox

– certificat de sănătate mintală (eliberat de medic psihiatru) sau aviz psihologic eliberat de un psiholog clinician/cabinet psihologic de evaluări clinice

  1. Susţinerea interviului de evaluare – candidatul va prezenta succint conţinutul tezei sale de disertație. În urma interviului, comisia de evaluare propune eliberarea certificatului de consilier psihologic sub supervizare sau recomandă candidatului ore suplimentare de analiză și dezvoltare personală şi/sau de abilitare și formare.

Certificatul este eliberat fără a se percepe vreo taxă și pe baza acestuia se poate obține de la Colegiul Psihologilor din România (în conformitate cu normele în vigoare) dreptul de liberă practică cu nivelul/treapta PRACTICANT ÎN SUPERVIZARE, în domeniul Consilierii Experienţiale (individuală şi de grup). Exercitarea dreptului de liberă practică în regim de supervizare este condiționată de încheierea unui contract de supervizare (conform normelor CPR).

Termenul pentru depunerea dosarului de echivalare este de cel mult 2 ani de la absolvirea programului de master.

Pentru a obţine certificatul de Consilier autonom se parcurge stagiul de supervizare, cu o durată minimă de 1 an și efectuarea a minim 100 de ore de supervizare plus 50 de ore de dezvoltare personală/experiență terapeutică personală.

Înscrierea în stagiul de supervizare este condiţionată de obţinerea dreptului de liberă practică în supervizare de la CPR şi exercitarea profesiei de psiholog în specializarea Consiliere Experienţială (individuală şi de grup), într-una din formele reglementate de legea 213/2004, respectiv în cadrul cabinetelor individuale, cabinetelor asociate, societăţilor civile profesionale sau în temeiul unor contracte de muncă.

În baza certificatului se poate obține de la Colegiul Psihologilor din România (în conformitate cu normele acestuia) atestatul de liberă practică cu nivelul/treapta PRACTICANT AUTONOM,  în domeniul Consilierii Experienţiale (individuală şi de grup).

Persoanele care au dublă specializare, în consiliere psihologică experiențială și psihoterapie experiențială, și au finalizat stagiul de supervizare în psihoterapie experiențială, pot solicita reducerea numărului de ore supervizare la jumătate, în conformitate cu Articolul 8 din normele privind supervizarea profesională în psihologie, din 13.03.2019, publicate în Monitorul Oficial, Partea I nr. 268 din 09 aprilie 2019.

Certificatul de Psihoterapeut în supervizare este eliberat de Institutul SPER absolvenţilor celor două mastere, care solicită acest lucru, la finalizarea stagiului de Formare avansată în psihoterapie – cu durată de 1 an, după îndeplinirea cumulativă a condițiilor contractuale și efectuarea numărului minim de ore, în urma evaluării nivelului de cunoştinţe și de competență (obținând minim calificativul „suficient”).

Pe baza certificatului se poate obține, în conformitate cu normele Colegiului Psihologilor din România, dreptul de liberă practică cu nivelul/treapta practicant în supervizare, în domeniul Psihoterapiei Experienţiale şi a Unificării (individuală şi de grup). Exercitarea dreptului de liberă practică în regim de supervizare este condiționată de încheierea unui contract de supervizare (conform normelor CPR).

Persoanele care nu au solicitat eliberarea certificatului de consilier vor depune un dosar care va cuprinde:

cerere scrisă de echivalare a orelor parcurse în cadrul masterului și de înscriere în stagiul de formare

– curriculum vitae

– diploma de licenţă şi foaia matricolă / adeverinţă (după caz) – copii xerox

–  diploma de master şi foaia matricolă / adeverinţă (după caz) – copii xerox

– cartea de identitate – copie xerox

– certificatul de naştere – copie xerox

– certificatul de căsătorie (după caz) – copie xerox

– certificat de sănătate mintală (eliberat de medic psihiatru) sau aviz psihologic eliberat de un psiholog clinician/cabinet psihologic de evaluări clinice

Termenul pentru depunerea dosarului de echivalare este de cel mult 2 ani de la absolvirea programului de master.

Pentru a obţine certificatul de Psihoterapeut autonom se parcurge stagiul de supervizare, cu o durată minimă de 2 ani şi efectuarea a minim 150 de ore de supervizare plus 100 de ore de dezvoltare personală/experiență terapeutică personală.

Înscrierea în stagiul de supervizare este condiţionată de obţinerea dreptului de liberă practică în supervizare de la CPR şi exercitarea profesiei de psiholog în specializarea Psihoterapie Experienţială şi a Unificării (individuală şi de grup), într-una din formele reglementate de legea 213/2004, respectiv în cadrul cabinetelor individuale, cabinetelor asociate, societăţilor civile profesionale sau în temeiul unor contracte de muncă.

În baza certificatului se poate obține de la Colegiul Psihologilor din România (în conformitate cu normele acestuia) atestatul de liberă practică cu nivelul/treapta PRACTICANT AUTONOM,  în domeniul Psihoterapiei Experienţiale şi a Unificării (individuală şi de grup).

 

Persoanele care au dublă specializare, în consiliere psihologică experiențială și psihoterapie experiențială, și au finalizat stagiul de supervizare în consiliere psihologică experiențială, pot solicita reducerea numărului de ore supervizare la jumătate, în conformitate cu Articolul 8 din normele privind supervizarea profesională în psihologie, din 13.03.2019, publicate în Monitorul Oficial, Partea I nr. 268 din 09 aprilie 2019.

 

Absolvenţii masterului Psihologie clinică – Evaluare şi Intervenţie terapeutică (FPSE, UB) pot obține, conform condițiilor stipulate mai jos, următoarele certificări:

Absolvenții masterului „Psihologie clinică – Evaluare și Intervenție terapeutică”, care solicită acest lucru, pot obține certificatul de Consilier în supervizare eliberat de Institutul SPER, în urma efectuării unui stagiu de minim 80 de ore de dezvoltare și analiză personală aprofundată, formare și abilitare, centrate pe procesul de Consiliere Psihologică Experiențială Unificatoare.

Eliberarea certificatului de Consilier în supervizare se face la finalizarea stagiului suplimentar, doar după absolvirea programului de master şi promovarea examenului de disertaţie, în urma susţinerii interviului de evaluare – candidatul va prezenta succint conţinutul tezei sale de disertație. Comisia de evaluare propune eliberarea certificatului de consilier psihologic sub supervizare sau recomandă candidatului ore suplimentare de analiză și dezvoltare personală şi/sau de abilitare și formare.

Persoanele care doresc să obțină certificatul de Psihoterapeut în supervizare pot începe formarea avansată în psihoterapie după efectuarea celor 80 de ore de dezvoltare și analiză personală aprofundată, formare și abilitare. Formarea în psihoterapie nu este condiționată de obținerea certificatului de consilier.

Certificatul de Psihoterapeut în supervizare se eliberează la finalizarea stagiului de Formare avansată în psihoterapie – cu durată de 1 an, după îndeplinirea cumulativă a condițiilor contractuale și efectuarea numărului minim de ore, în urma evaluării nivelului de cunoștințe și de competență (obținând minim calificativul „suficient”).

Pe baza acestor certificate se poate obține de la Colegiul Psihologilor din România dreptul de liberă practică cu nivelul/treapta PRACTICANT ÎN SUPERVIZARE, în domeniul Consilierii Experiențiale (individuală și de grup) și/sau Psihoterapiei Experiențiale și a Unificării (individuală și de grup). Exercitarea dreptului de liberă practică în regim de supervizare este condiționată de încheierea unui contract de supervizare (conform normelor CPR).

Costurile participării la cele 80 de ore de dezvoltare și analiză personală aprofundată, formare și abilitare sunt de 2500 lei. Plata se poate face în 5 rate egale, eșalonate pe parcursul întregului stagiu.

Stagiul suplimentar se poate face atât pe parcursul masterului, cât și în termen de maxim 2 ani de la absolvirea lui.

Demararea acestui stagiu este condiționată de participarea a minim 8-10 cursanți, declarați admiși în urma interviului motivațional și de evaluare a potențialului aptitudinal și de personalitate adecvat exigențelor Școlii SPER.

Pentru a se înscrie la stagiul de 80 de ore sunt necesare următoarele documente:

cerere scrisă de înscriere în stagiul suplimentar de formare și de echivalare a orelor parcurse în cadrul masterului

– diploma de licență și foaia matricolă / adeverință (după caz) – copii xerox

– diploma de master și foaia matricolă / adeverință (după caz) – copii xerox (se aduc după disertație pentru cei care urmează stagiul pe parcursul masterului) sau adeverință care certifică faptul că urmează programul masteral

– curriculum vitae

– cartea de identitate – copie xerox

– certificatul de naștere – copie xerox

– certificatul de căsătorie (după caz) – copie xerox

– certificat de sănătate mintală (eliberat de medic psihiatru) sau aviz psihologic eliberat de un psiholog clinician/cabinet psihologic de evaluări clinice

Pentru a obţine certificatul de Consilier autonom se parcurge stagiul de supervizare, cu o durată minimă de 1 an și efectuarea a minim 100 de ore de supervizare plus 50 de ore de dezvoltare personală/experiență terapeutică personală.

Înscrierea în stagiul de supervizare este condiţionată de obţinerea dreptului de liberă practică în supervizare de la CPR şi exercitarea profesiei de psiholog în specializarea Consiliere Experienţială (individuală şi de grup), într-una din formele reglementate de legea 213/2004, respectiv în cadrul cabinetelor individuale, cabinetelor asociate, societăţilor civile profesionale sau în temeiul unor contracte de muncă.

În baza certificatului se poate obține de la Colegiul Psihologilor din România (în conformitate cu normele acestuia) atestatul de liberă practică cu nivelul/treapta PRACTICANT AUTONOM,  în domeniul Consilierii Experienţiale (individuală şi de grup).

Persoanele care au dublă specializare, în consiliere psihologică experiențială și psihoterapie experiențială, și au finalizat stagiul de supervizare în psihoterapie experiențială, pot solicita reducerea numărului de ore supervizare la jumătate, în conformitate cu Articolul 8 din normele privind supervizarea profesională în psihologie, din 13.03.2019, publicate în Monitorul Oficial, Partea I nr. 268 din 09 aprilie 2019.

Pentru a obţine certificatul de Psihoterapeut autonom se parcurge stagiul de supervizare, cu o durată minimă de 2 ani şi efectuarea a minim 150 de ore de supervizare plus 100 de ore de dezvoltare personală/experiență terapeutică personală.

Înscrierea în stagiul de supervizare este condiţionată de obţinerea dreptului de liberă practică în supervizare de la CPR şi exercitarea profesiei de psiholog în specializarea Psihoterapie Experienţială şi a Unificării (individuală şi de grup), într-una din formele reglementate de legea 213/2004, respectiv în cadrul cabinetelor individuale, cabinetelor asociate, societăţilor civile profesionale sau în temeiul unor contracte de muncă.

În baza certificatului se poate obține de la Colegiul Psihologilor din România (în conformitate cu normele acestuia) atestatul de liberă practică cu nivelul/treapta PRACTICANT AUTONOM,  în domeniul Psihoterapiei Experienţiale şi a Unificării (individuală şi de grup).

 

Persoanele care au dublă specializare, în consiliere psihologică experiențială și psihoterapie experiențială, și au finalizat stagiul de supervizare în consiliere psihologică experiențială, pot solicita reducerea numărului de ore supervizare la jumătate, în conformitate cu Articolul 8 din normele privind supervizarea profesională în psihologie, din 13.03.2019, publicate în Monitorul Oficial, Partea I nr. 268 din 09 aprilie 2019.

 

Absolvenţii altor mastere din domeniul clinic:

Absolvenții altor mastere acreditate de CPR în domeniul clinic pot obține echivalarea unui umăr de ore efectuate în cadrul programului masteral, în condițiile in care se formează cu grup de minim 10-12 absolvenți ai aceluiași master.

Solicitarea de echivalare se poate face doar în momentul înscrierii în stagiului formativ, nu și ulterior,

Condiții pentru echivalare:

  1. Formarea unui grup de minim 10-12 absolvenți ai aceluiași master care solicită echivalarea orelor.
  2. Depunerea unui dosar care va cuprinde:

– cerere scrisă de echivalare a orelor parcurse în cadrul masterului

– curriculum vitae

– diploma de licenţă şi foaia matricolă / adeverinţă (după caz) – copii xerox

– diploma de master şi foaia matricolă / adeverinţă (după caz) – copii xerox

– cartea de identitate – copie xerox

– certificatul de naştere – copie xerox

– certificatul de căsătorie (după caz) – copie xerox

– certificat de sănătate mintală (eliberat de medic psihiatru) sau aviz psihologic eliberat de un psiholog clinician/cabinet psihologic de evaluări clinice

  1. Susţinerea interviului de evaluare – candidatul va prezenta succint conţinutul tezei sale de disertație. În urma interviului și analizei diplomei de master și foii matricole, comisia de evaluare stabilește numărul de ore echivalate și recomandă candidatului ore suplimentare de analiză și dezvoltare personală şi/sau de abilitare și formare.

Certificatul de Consilier în supervizare și/ sau Psihoterapeut în supervizare se eliberează după îndeplinirea cumulativă a condițiilor contractuale și efectuarea numărului minim de ore, în urma evaluării nivelului de cunoştinţe și de competență (obținând minim calificativul „suficient”).

Pe baza acestor certificate se poate obține de la Colegiul Psihologilor din România (în conformitate cu normele în vigoare) dreptul de liberă practică cu nivelul/treapta practicant în supervizare, în domeniul Consilierii Experienţiale (individuală şi de grup) și/sau Psihoterapiei Experienţiale şi a Unificării (individuală şi de grup). Exercitarea dreptului de liberă practică în regim de supervizare este condiționată de încheierea unui contract de supervizare (conform normelor CPR).

Termenul pentru depunerea dosarului de echivalare este de cel mult 2 ani de la absolvirea programului de master.

Pentru a obţine certificatul de Consilier Autonom se parcurge stagiul de supervizare, cu o durată minimă de 1 an şi parcurgerea a minim 100 de ore de supervizare plus 50 de ore de dezvoltare personală/experiență terapeutică personală.

Înscrierea în stagiul de supervizare este condiţionată de obţinerea dreptului de liberă practică în supervizare de la CPR şi exercitarea profesiei de psiholog în specializarea Consiliere Experienţială (individuală şi de grup), într-una din formele reglementate de legea 213/2004, respectiv în cadrul cabinetelor individuale, cabinetelor asociate, societăţilor civile profesionale sau în temeiul unor contracte de muncă.

În baza certificatului se poate obține de la Colegiul Psihologilor din România (în conformitate cu normele acestuia) atestatul de liberă practică cu nivelul/treapta PRACTICANT AUTONOM,  în domeniul Consilierii Experienţiale (individuală şi de grup).

Persoanele care au dublă specializare, în consiliere psihologică experiențială și psihoterapie experiențială, și au finalizat stagiul de supervizare în psihoterapie experiențială, pot solicita reducerea numărului de ore supervizare la jumătate, în conformitate cu Articolul 8 din normele privind supervizarea profesională în psihologie, din 13.03.2019, publicate în Monitorul Oficial, Partea I nr. 268 din 09 aprilie 2019.

Pentru a obţine certificatul de Psihoterapeut Autonom se parcurge stagiul de supervizare, cu o durată minimă de 2 ani şi efectuarea a minim 150 de ore de supervizare plus 100 de ore de dezvoltare personală/experiență terapeutică personală.

Înscrierea în stagiul de supervizare este condiţionată de obţinerea dreptului de liberă practică în supervizare de la CPR şi exercitarea profesiei de psiholog în specializarea Psihoterapiei Experienţiale şi a Unificării (individuală şi de grup), într-una din formele reglementate de legea 213/2004, respectiv în cadrul cabinetelor individuale, cabinetelor asociate, societăţilor civile profesionale sau în temeiul unor contracte de muncă.

În baza certificatului se poate obține de la Colegiul Psihologilor din România (în conformitate cu normele acestuia) atestatul de liberă practică cu nivelul/treapta PRACTICANT AUTONOM,  în domeniul Psihoterapiei Experienţiale şi a Unificării (individuală şi de grup).

 

Persoanele care au dublă specializare, în consiliere psihologică experiențială și psihoterapie experiențială, și au finalizat stagiul de supervizare în consiliere psihologică experiențială, pot solicita reducerea numărului de ore supervizare la jumătate, în conformitate cu Articolul 8 din normele privind supervizarea profesională în psihologie, din 13.03.2019, publicate în Monitorul Oficial, Partea I nr. 268 din 09 aprilie 2019.

 

Institutul SPER îşi rezervă dreptul de a-şi selecta cursanţii și de a modifica criteriile de selecție și se obligă să aducă la cunoștință publicului forma actualizată a acestora, prin afișarea lor pe site-ul oficial www.sper.ro

ro_RORomanian