Termeni și condiții

Tehnici & metode

Pe lângă metodele, tehnicile și exercițiile clasice, consacrate, de diagnostic și intervenție, P.E.U. dispune de un arsenal tehnic de tip creativ-meditativ și artterapeutic de instrumente proprii novatoare, concepute, dezvoltate și validate de-a lungul timpului de membrii echipei SPER:

 

– dramagenograma, artgenograma, Imagogenograma, somatogenograma;

– improvizația creativ-constructivă din elemente naturale;

– tehnici de renaturalizare a contactului cu sine (v. spațiul identitar) și cu proiecția simbolică a filonului transgenerațional și a relațiilor cu acesta (lucrul cu Umbra transgenerațională, diagnoza transmisiilor transgeneraționale);

– exerciții provocative de autoconștientizare și jocuri simbolice, dramaterapie unificatoare – adaptate pentru lucrul individual și în grup experiențial terapeutic (tehnici și scenarii dramaterapeutice originale, exerciții provocative diagnostice și terapeutice originale sau adaptate/ transformate);

– decriptarea de către client/ pacient a simbolisticii personale proiectate în propriile expresii creative și metafore corporale spontane, conectate cu problematicile emoționale sau cognitive specifice;

– meditația creativă unificatoare cu suport proiectiv de tip fractal, cu suport imagistic și meloterapeutic, improvizația sonoră și muzicală (meloritm) cu elemente naturale, instrumente de percuție sau cu obiecte având altă utilizare, tehnici unificatoare prin dans și mișcare, improvizația literară unificatoare autorestructurativă etc., cu adaptări specifice în travaliul individual și în cel terapeutic experiențial în grup unificator.

Ansamblul creativ-provocativ al metodei P.E.U. a fost continuu îmbogățit și adaptat nevoilor beneficiarilor, contextului terapeutic, lucrului individual sau în grup, problematicilor existențiale și diagnostice, stadiilor tulburărilor și receptivității specifice personalității clienților/ pacienților. Astfel, majoritatea membrilor echipei SPER sunt creatori de tehnici originale, cu contribuții specifice sau cu adaptări și transformări personale ale unor modele tehnice experiențiale unificatoare.

În P.E.U. există o adaptare permanentă și o personalizare a valențelor proiectiv-terapeutice ale tehnicilor la nevoile de explorare și integrare a traumelor proprii clienților/ pacienților. Suportul analogic simbolic permite adesea conștientizări și schimbări de perspectivă sau catalize emoționale puternice, activând și asanând, prin proiecție asistată, blocaje și experiențe traumatice păstrate la nivel inconștient profund, programe mentale rigide sau distorsionate, ancorate prin blocaje defensive emoționale, iluzii și interpretări fantasmatice, mecanisme și roluri inadecvate, prescripții de comportament constrângătoare sau abuziv-intruzive, anxietate, idei și trăiri de culpabilitate și autoinsuficiență, excludere sau stigmatizare, dependențe emoționale și toxice etc.

Dezvoltarea personală unificatoare (D.P.U.) reprezintă unul dintre serviciile cele mai răspândite și apreciate, fiind folosit atât în formarea consilierilor și psihoterapeuților (ca un serviciu specific în etapele abilitării și formării comportamentului lor profesional, în grup experiențial), cât și în lucrul cu diferite categorii de clienți, în asistarea terapeutică individuală, de cuplu, de familie sau în grup. Principiul călăuzitor al D.P.U. este „Creștem împreună”.

D.P.U. a fost utilizată cu succes în derularea grupurilor experiențiale cu copii și adolescenți sau cu copii și părinți, în programe experiențiale de dezvoltare creativă și de învățare experiențială și inclusiv în asistarea copiilor, adolescenților și tinerilor studenți cu tulburări emoționale și de comportament, tulburări de dezvoltare și adaptare, tulburări din spectrul autist, tulburare hiperkinetică, probleme de abandon, comportament agresiv și toxicodependent, probleme de abuz, tulburări de identitate, depresie și anxietate, probleme în integrarea școlară/ universitară.

ro_RORomanian