Termeni și condiții

Efecte terapeutice

Procesul terapeutic unificator angajează, în condițiile menționate anterior, restructurarea scenariului de viață și implementarea lui în realitatea actuală a beneficiarului.

Efectele sunt evaluate subiectiv și obiectiv prin natura schimbărilor cognitive, emoționale și comportamentale validate, acceptate ca pozitive, eficiente sau benefice în relațiile cu sine (imaginea de sine, starea de sănătate psihică și somatică, autoacceptarea și gestionarea eficienta a stresului, capacitatea rezolutivă asupra problemelor de viață personale și relaționale, creativitatea și afirmarea de sine), precum și în relațiile cu alții (cuplu, familie, rețeaua de suport socio-afectiv și în mediul socio-profesional, comunitar).

Efectul cel mai important este deblocarea și utilizarea eficientă a creativității adaptative, a strategiilor rezolutive în situații imprevizibile și în cele cotidiene existențiale, în dinamica situațiilor și a contextului de viață cu care se confruntă clientul / beneficiarul.

Un alt efect validat este menținerea autonomiei și a capacității de a schimba direcția deciziilor, atitudinilor și acțiunilor în mod responsabil, adaptativ și pozitiv, atunci când dinamicile contextuale și familiale o impun.

– devictimizarea, reducerea semnificativă a simptomelor de tip anxios, depresiv și a celor psihosomatice/ somatoforme, creșterea rezistenței la stres și o mai bună gestionare a situațiilor traumatizante, integrarea traumelor de tip abandon, separare, pierdere și lezare a integrității corporale, reducerea și reconversia mecanismelor de autosabotare, dependență și persistență în păstrarea emoțiilor, atitudinilor și comportamentelor hetero și autodistructive (ranchiună, ostilitate, ură, agresivitate, dispreț și devalorizare de altul și de sine, stimă scăzută de sine și de altul, intoleranță la frustrare, dependență și manipulare etc.);

– contribuții la optimizarea și menținerea stărilor remisionale, precum și diminuarea unora dintre simptomatologiile specifice prin intervenții de resocializare (terapii în grup, terapii de familie și terapii expresiv-creative asociate tratamentului standard farmacoterapeutic) la pacienți cu tulburări psihotice – schizofrenii, tulburări afective, delir senzitiv de relație, toxicodependențe etc.;

– dezvoltarea unor atitudini inteligente de prevenire, anticipare și reevaluare a gravității și capacității autopercepute de control rațional și emoțional al simptomelor, blocajelor psihice și derapajelor patologice (anxietate, depresie, fobii etc.), prin accesarea și decriptarea semnificației simbolice și disfuncționale a bolii sau tulburării, învățarea sensului limbajului psihocorporal personal și reluarea controlului conștient asupra propriilor blocaje/ suferințe, atât în plan cognitiv, cât și emoțional;

– dezvoltarea scenariilor și soluțiilor alternative inedite, responsabile și realiste de viață, creșterea capacității personale, familiale și colective de a face față la stres, criză și schimbare, creșterea nivelului de autoîncredere și maturizare afectivă, activarea și recanalizarea resurselor autocompensatorii în situațiile de boală și de impas existențial, exercițiul libertății și participării democratice, autoasumării și eficienței creatoare responsabile;

– dezvoltarea inteligenței emoționale, socio-relaționale și culturale, a abilităților de contact și a comportamentelor de rol (în cuplu, familie, relații interpersonale, profesie și organizații), cu efecte benefice în comunicare și optimizarea relațiilor interumane, inclusiv a celor intime și familiale, creșterea autonomiei și responsabilității, respectul și gestionarea corectă a granițelor personale proprii și ale semenilor, asumarea și clarificarea problemelor identitare, o mai bună reglare a distanțelor socio-emoționale optime (raportată la propriile nevoi și ale persoanelor semnificative, de contact);

– dezvoltarea capacității de autocunoaștere, autoevaluare și restructurare comportamentală unificatoare, prin accesarea simbolisticii proiective – meditație creativă unificatoare, metaforă, exercițiul și jocul simbolic dramaterapeutic cu suport creativ, imagistic și literar, precum și prin improvizația creatoare cu elemente naturale – colaj, artgenogramă;

– menținerea echilibrului interior (autoreglare emoțional-cognitiv-spirituală și comportamentală) prin propriile resurse și valorificarea sporită a acestora în diverse contexte noi. Un efect scontat și în multe cazuri validat semnificativ statistic este cel de conștientizare extinsă, sporită, creștere a autenticității și de dezvoltare a inteligenței spirituale, precum și a empatiei, a capacității de a iubi și valoriza, a toleranței sociale, a atitudinilor compasive și de sprijin/ deschidere socială, în corelație cu scăderea ostilității, a agresivității și a anxietății. Observațiile empirice și unele cercetări aplicative remarcă și creșterea umorului, a flexibilității mentale și a spontaneității, dar și a autocontrolului emoțional.

 

Toate aceste efecte mediate de procesul terapeutic unificator cresc și valorifică resursele adaptative și creative ale clienților/ pacienților, stabilizează practica autoasumării responsabile, precum și menținerea unei atitudini de explorare și descoperire pe cont propriu de noi soluții personalizate, originale, la problemele cu care omul se confruntă permanent.

 

ro_RORomanian