Termeni și condiții

Metoda P.E.U.

Specificul Teoretic şi Metodologic

Psihoterapia experienţială a unificării P.E.U. este o metodă holistică, centrată pe analiza de simbol, dezvoltare personală şi autoschimbare prin intermediul exerciţiului provocator, improvizaţiei şi meditaţiei creatoare cu suport artterapeutic şi expresiv. Utilizează puterea transfiguratoare a metaforei şi a resemnificării experienţei trăite, reconectând Egoul cu Sinele şi stimulând procesele de unificare, integrare şi transgresare, interne şi externe. Este o terapie individuală şi colectivă (de grup, de familie şi organizaţională), atât pentru adulţi, cît şi pentru copii şi adolescenţi. Plasează în centrul preocupărilor dezvoltarea şi transformarea umană.

Utilizează ca proceduri şi „vehicule” ale autocunoaşterii şi autotransformării experienţa conştientizării acum şi aici („starea de martor”), reconstituirea şi acţiunea simbolică în prezent, prin intermediul limbajelor universale: improvizaţia dramaterapeutică centrată pe reconversia polarităţilor; accesarea simbolică şi transformatoare a expresiei spontane, verbale şi corporale, individuale şi în grup, prin postură, ritm, mişcare şi dans, improvizaţie meloritmică şi sonoră, a expresiei creatoare vizuale – plastică, grafică, modelaj, colaj; improvizaţia creatoare constructivă bazată pe valoarea proiectivă a elementelor naturale – scoici, pietre, cristale, lut, scoarţă de copac, frunze, ramuri, seminţe etc.; improvizaţie metaforică şi narativă (verbală) cu şi fără suport proiectiv – fractali, creaţie foto, expresie plastică, sonoră sau corporală, obiecte investite simbolic,etc.; scenariul şi jocul simbolic, construcţia de măşti şi lucrul terapeutic cu măşti şi marionete, etc.

Abordarea persoanei şi a grupului se întemeiază pe un model holistic, sinergetic şi integrator al manifestărilor somatice, psihologice şi spirituale ale fiinţei umane, iar metodologia de lucru vizează, prin tehnici specifice, originale, unificarea, armonizarea şi eficientizarea sa pe trei axe sincrone : axa transformărilor Ego-Sine, axa inconştient-conştient-transconştient şi axa timpului. În Terapia Unificării, viziunea şi abordarea transgeneraţională şi spirituală tind să devină parte integrantă a procesului unificator individual, familial şi de grup.

Obiective: deblocarea dezvoltării personale şi colective, activarea resurselor şi a intenţionalităţii creatoare în maturizarea psihospirituală şi în modificarea scenariilor de viaţă, regăsirea sensului şi autorevalorizarea în cadrul unui proces terapeutic unificator şi reintegrator al personalităţii, din perspectiva rolurilor identitare (masculin, feminin, parental-filiale). Ţinteşte către re-naturalizarea şi propulsarea fiinţei umane pe linia unei dezvoltări sănătoase, ecologice, prin accesarea şi reconversia calitativă a relaţiei dintre polarităţile psihismului.

Efectele scontate sunt: conştientizare extinsă şi autocunoaştere, autenticitatea, spontaneitatea şi calitatea comunicării, abilităţilor de contact şi a comportamentelor de rol (în cuplu, familie, relaţii interpersonale, profesie şi organizaţii), adaptare creativă, creşterea nivelului de autoacceptare, autoîncredere şi afirmare, maturizare afectivă şi spirituală, stimularea empatiei şi a capacităţii de a iubi, sprijini şi valoriza, dezvoltarea scenariilor şi soluţiilor alternative inedite, responsabile şi realiste de viaţă, creşterea capacităţii personale, familiale şi colective de a face faţă la stress, criză şi schimbare, activarea şi recanalizarea resurselor autocompensatorii în situaţiile de boală şi de impas existenţial, exerciţiul libertăţii şi participării democratice, autoasumării şi eficienţei creatoare responsabile.

Consonanţe şi interferenţe teoretice cu: terapia analitică şi alte terapii psihodinamice, terapia gestalt, terapiile creative de grup, P.N.L., logoterapia, terapia transgeneraţională şi psihogenealogică, unele abordări transpersonale şi meditative, alte terapii experienţiale (de ex. terapia narativă de familie, terapia focusată emoţional a lui Leslie Greenberg, psihodrama moreniană, psihoterapia contextual-modulară a lui Francis Macnab, terapia centrată pe traumă).

ro_RORomanian