Termeni și condiții

Termeni și condiții de utilizare a site-ului

Informații despre site

Site-ul www.sper.ro este proprietatea Societății de Psihoterapie Experiențială Română (Institutul SPER), denumită în continuare SPER, cu sediul în București, Splaiul Independenței nr. 17, bl. 101, sc. 2, etaj 4, ap. 29, București. 

sper.ro este un site dedicat informării cu privire la activitatea SPER: derularea de programe de formare complementară, cursuri/ workshopuri de formare profesională continuă și servicii psihologice pentru diverși beneficiari (indivizi, cupluri, familii sau instituții și organizații). De asemenea, site-ul sper.ro conține și o rubrică denumită „Psihoterapeuți și consilieri”, unde absolvenții Școlii SPER cu drept de liberă practică își pot promova serviciile. 

1. Termeni generali

sper.ro include texte, imagini, materiale audio-video, baze de date, servicii, logo-uri, reclame ce constituie „conținutul” site-ului menționat, care este proprietatea SPER. 

sper.ro își rezervă dreptul, unilateral, de a schimba, corecta, modifica, adăuga și/sau retrage prezenții termeni, fără a anunța în prealabil. Aceste schimbări vor intra în vigoare din momentul publicării lor pe sper.ro.

Totodată, sper.ro poate limita accesul la site sau la anumite facilități din site și poate aduce limitări anumitor IP-uri, fără notificări și fără vreo răspundere, în cazul în care există informații că de la acel IP se încearcă tentative de fraudare, copiere a conținutului site-ului prin mijloace în afara legii sau alte activități care pot afecta activitatea site-ului și utilizatorilor săi. 

2. Utilizarea conținutului site-ului

Informațiile prezente pe sper.ro sunt de interes general și sunt puse la dispoziția utilizatorilor în mod gratuit. Prin termenul de „utilizator” al acestui site se înțelege orice persoană fizică sau juridică care va accesa acest site.

Puteți copia și tipări conținutul site-ului pentru uzul dumneavoastră personal, fără intenții comerciale. În orice alte situații, conținutul sper.ro nu poate fi reprodus, modificat sau exploatat. Utilizarea site-ului sper.ro presupune acceptarea acestor termeni și condiții de utilizare și a consecințelor legale ce derivă din încălcarea lor.

Nu sunt permise:

– publicarea, modificarea, transmiterea, transferul, vânzarea, distribuția de materiale realizate prin reproducerea, afișarea sau modificarea conținutului sper.ro, fără obținerea acordului prealabil al SPER; 

– reproducerea conținutului sper.ro și trimiterea acestuia către alte website-uri sau servere sau alte mijloace de stocare și distribuire a informației;

– preluarea, prelucrarea, reproducerea și folosirea informațiilor obținute prin intermediul www.sper.ro în scopuri comerciale sau de promovare personală.

Este interzisă orice utilizare a conținutului sper.ro în alte scopuri decât cele permise expres de prezentul document sau de legislația în vigoare. Cererile de utilizare a conținutului în alte scopuri decât cele permise expres de prezentul document pot fi trimise la adresa de email: stiri@sper.com.

3. Drepturi de autor

Conținutul sper.ro este proprietatea SPER și este apărat de legea pentru protecția drepturilor de autor, toate drepturile fiind rezervate. Folosirea oricăror date, imagini, texte, grafică, simboluri, elemente de grafică web, scripturi, programe aparținând sper.ro, fără obținerea unui acord prealabil de la deținătorii de drept, se pedepsește conform legilor în vigoare.

Conținutul sper.ro nu poate fi reprodus, modificat, transferat, distribuit, republicat, copiat sau transmis fără permisiunea anterioară scrisă a reprezentanților SPER. T.U. (Terapia Unificării) și SPER sunt mărci înregistrate la OSIM, toate drepturile aparținând autorului, Iolanda Mitrofan.

4. Înregistrare, newsletter, parole, responsabilitatea utilizatorilor

Accesul utilizatorilor la sper.ro este liber.

Abonarea la newsletter-ul SPER presupune acordul dumneavoastră de a primi informații despre activitățile SPER și Editurii SPER, cursuri, workshopuri, conferințe, publicații. Vă puteți dezabona oricând de la newsletter și vă puteți retrage consimțământul în orice moment. 

Accesul la anumite secțiuni ale sper.ro este protejat de o parolă. Nu dezvăluiți nimănui această parolă.

Orice încercare de a accesa datele personale ale altui utilizator, de a modifica conținutul sper.ro sau de a afecta performantele serverului pe care rulează aceasta va fi considerată o tentativă de fraudare a site-ului și poate conduce la notificarea autorităților competente pentru a lua măsuri în această direcție. 

SPER nu poate fi făcut răspunzător pentru conținutul și acuratețea informațiilor furnizate de utilizatori și nici pentru calitatea serviciilor de consiliere psihologică și/sau psihoterapie oferite de aceștia clienților. 

În cazul în care se constată informații neconforme, ne rezervăm dreptul de a șterge contul respectivului utilizator.

5. Informațiile oferite prin intermediul site-ului și protecția datelor cu caracter personal (GDPR)

Completarea formularului de înscriere este considerată consimțământul expres și neechivoc al utilizatorului pentru folosirea datelor sale personale în scopul contactării și transmiterii de mesaje electronice. sper.ro nu își asumă răspunderea pentru corectitudinea datelor furnizate de către utilizatori prin intermediul formularului de înscriere. 

Conform cerințelor Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, precum și a Regulamentului General privind Protecția Datelor (EU GDPR 679/2016), sper.ro are obligația de a administra în condiții de siguranță, și numai pentru scopurile specificate, datele personale furnizate de către utilizatori. 

Angajamentul SPER cu privire la protecția datelor cu caracter personal:

Încrederea dumneavoastră în serviciile și personalul nostru este una din principalele noastre preocupări.

În acest sens, pentru a vă furniza cea mai bună experiență posibilă, ne concentrăm pe continua îmbunătățire în întreaga noastră activitate. SPER cunoaște importanța datelor dumneavoastră personale și se angajează să protejeze confidențialitatea și securitatea acestora. De aceea, este important pentru noi să vă furnizăm într-o manieră integrată informațiile legate de prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, în cadrul prezenților „Termeni și condiții”. SPER respectă confidențialitatea tuturor clienților noștri și a tuturor vizitatorilor website-urilor noastre și va trata/prelucra datele personale cu mare atenție, în condiții tehnice și organizatorice de securitate adecvată. Ne asigurăm în permanență că sistemele noastre de stocare și prelucrare a datelor au un grad ridicat de securitate și sunt aliniate la cerințele regulamentelor și legilor în vigoare, privind protecția datelor cu caracter personal. 

SPER prelucrează datele cu caracter personal primite direct de la dumneavoastră, în calitate de persoane vizate, sau indirect, cu ocazia derulării raporturilor comerciale/contractuale și/sau participării la evenimentele/ conferințele/ workshopurile/ sesiunile demonstrative organizate de către SPER. 

SPER se angajează să folosească datele personale ale utilizatorilor/clienților/autorilor numai în scopul stabilirii contactului cu aceștia, în scopul eliberării documentelor ce atestă publicarea unui articol, parcurgerea unui curs/workshop sau schimbări de treaptă profesională, în scopul derulării procesului de comandă și livrării produselor (cărți, reviste etc.), în scopul întocmirii documentelor fiscale, precum și în scopul informării utilizatorilor/clienților/autorilor asupra aspectelor legate de funcționarea site-urilor și a ofertelor și newsletter-urilor acestora. În cazul publicării de cărți, articole sau altele asemenea, titlul acestora, poza și numele autorului și afilierile sale, precum și adresa de contact pot fi publicate alături de ele (în format tipărit și/sau electronic și/sau online).

Datele cu caracter personal sunt colectate numai cu acordul/acceptul dumneavoastră, fiind oferite cu bună știință, de bună voie, din proprie inițiativă, de exemplu prin unul dintre formularele on-line utilizate, respectiv de contact online, de comandă servicii online, de înregistrare etc., prin abonarea la newsletter-uri, participarea la tombole, concursuri, programe de fidelitate, campanii promoționale etc., prin completarea datelor în formularul de înregistrare cont pe un website al SPER etc.

Aceste informații nu sunt puse la dispoziția altor firme sau instituții pentru a crea baze de date cu scopuri comerciale sau pentru interconecta baze de date în scopuri comerciale. Prelucrăm datele personale doar pentru scopul de a emite facturi pentru produsele comandate, pentru a vă comunica ofertele noastre comerciale, pentru a vă trimite informații periodice cu privire la activitatea noastră, precum și la solicitarea scrisă a organelor abilitate ale statului. În plus, datele dumneavoastră sunt folosite pentru a putea livra prin firma de curierat produsele comandate, pentru a putea folosi plata cu cardul prin procesatorul de plăți online sau pentru a vă emite factura cu ajutorul softurilor de contabilitate și pentru a putea pregăti actele legale contabile alături de firma de contabilitate. După caz, datele sunt necesare și pentru emiterea certificatelor de participare la cursurile organizate de SPER, caz în care sunt transmise și Colegiului Psihologilor din România, cu respectarea reglementărilor legale în vigoare. 

Scopurile în care sper.ro poate utiliza aceste informații și persoanele/instituțiile cărora le pot fi oferite sunt asociate promovării și/sau comercializării serviciilor și/sau produselor SPER, cum ar fi:

– evidenta calității de „membru” a utilizatorilor sper.ro;

– oferirea altor produse și/sau servicii către dumneavoastră;

– facturarea serviciilor și produselor oferite de către SPER;

– soluționarea cererilor, întrebărilor sau a reclamațiilor făcute de către utilizatori;

– înregistrarea informațiilor dumneavoastră în vederea alocării sau oferirii reducerilor, recompenselor și a altor beneficii, precum și pentru satisfacerea altor cereri sau cerințe pe care le aveți în legătură cu programele de fidelizare a clienților sau alte programe similare.

Drepturile persoanei care oferă date cu caracter personal: Dreptul la consimțământ, Dreptul la informare, Dreptul la acces, Dreptul la rectificare, Dreptul la ștergerea datelor („dreptul de a fi uitat”), Dreptul la restricționarea prelucrării, Dreptul la portabilitatea datelor, Dreptul la opoziție. (Pentru detalii suplimentare puteți consulta și https://www.dataprotection.ro/.)

Vă puteți exercita aceste drepturi prin transmiterea unei solicitări la sediul nostru sau prin e-mail, la: stiri@sper.ro.

În situația în care utilizatorul solicită încetarea prelucrării datelor cu caracter personal, accesul la o parte din conținutul sper.ro va fi restricționat, deoarece acesta nu poate funcționa fără prelucrarea anumitor date cu caracter personal ale utilizatorului.

6. Limitarea răspunderii

SPER nu este răspunzătoare pentru niciun fel de pagube, directe sau indirecte, rezultate din:

– utilizarea sau imposibilitatea utilizării informațiilor sper.ro;

– acces neautorizat la datele utilizatorului;

– declarații/acțiuni ale unei terțe părți asupra serviciilor sper.ro.

În condițiile în care considerați că un anumit material aflat pe site, postat de către terți sau utilizatori, încalcă drepturile de proprietate intelectuală sau orice alte drepturi, este necesară semnalarea acestei situații la adresa de email: stiri@sper.ro.

Site-ul sper.ro este oferit în această formă fără alte garanții. 

7. Schimbări ale site-ului

Site-ul sper.ro își rezervă dreptul de a suspenda, modifica, adăuga sau șterge în orice moment porțiuni ale conținutului său. De asemenea, sper.ro își rezervă dreptul de a restricționa accesul utilizatorilor la diverse secțiuni din conținutul său.

Anumite părți ale conținutului publicat pe sper.ro pot să fie furnizate de terțe persoane. De asemenea, în interiorul conținutului sper.ro pot fi incluse secțiuni publicitare în care se vor afișa mesaje de promovare ale unor terțe persoane. Site-ul sper.ro nu este responsabil în niciun fel asupra conținutului furnizat de terțe persoane, indiferent că acesta este publicitar sau nu, și nici de conținutului paginilor externe la care se face trimitere din interiorul său.

8. Suspendarea accesului

Site-ul sper.ro poate suspenda sau bloca accesul utilizatorilor la conținutul site-ului, pe o perioadă nedeterminată și fără notificări, pentru lucrări de mentenanță, modificare de conținut, îmbunătățiri tehnice, accesul mai multor utilizatori cu aceleași date de logare, tentative de fraudare și altele. 

9. Modificarea prezenței secțiuni de termeni și condiții

Site-ul sper.ro își rezervă dreptul să schimbe acești termeni, modificând versiunea și data adoptării noului regulament fără îndeplinirea unor alte formalități. Atunci când acești termeni se vor modifica, sper.ro vă va putea notifica prin intermediul e-mail-ului sau prin publicarea pe site a unui link care face trimitere la noua formă a prezentului document. Accesul în site, în contul dumneavoastră de utilizator și folosirea serviciilor noastre după momentul modificării „Termenilor și condițiilor” implică faptul că v-ați dat acordul tacit asupra noilor termeni și condiții.

10. Confidențialitate

Orice date cu caracter personal, precum numele, adresa, codul numeric personal, seria și numărul cărții de identitate, seria pașaportului, numărul de telefon, adresa de e-mail sau orice altă dată de identificare a dumneavoastră pe care o transmiteți pe site-ul sper.ro, prin posta electronică sau prin altă modalitate, vor fi folosite în conformitate cu acești „Termeni și condiții”. Orice alt fel de comunicări sau materiale pe care le transmiteți pe acest site, precum întrebări, comentarii, sugestii sau alte mesaje de acest fel vor fi considerate ca neconfidențiale și neprotejate de drepturi de proprietate intelectuală determinate.

11. Drept aplicabil

„Termenii și condițiile” prezente, precum și orice litigiu în legătură cu sau decurgând din clauzele acestora sau din accesarea/ funcționarea/ disfuncționalitatea site-ului se supun dreptului intern român. Limba folosită pentru „Termeni și condiții” este limba română.

Utilizatorul site-ului acceptă să adere la acești „Termeni și condiții”.

Utilizatorul site-ului sper.ro confirmă că a citit și acceptat acești „Termeni și condiții”. Utilizarea sper.ro de către utilizator implică acceptarea necondiționată și implicită a acestor „Termeni și condiții”.

12. Alte clauze

Dacă nu sunteți de acord cu oricare dintre prevederile prezenților „Termeni și condiții” nu utilizați niciunul dintre website-urile noastre sau nu ne furnizați datele dvs. personale. Este posibil ca anumite servicii să fie condiționate de furnizarea datelor dvs. personale.

SPER nu va prelucra datele dumneavoastră personale decât în măsura în care acest demers este necesar pentru îndeplinirea scopurilor mai sus menționate, cu respectarea măsurilor legale de securitate și confidențialitate a datelor, sau până la revocarea acordului.

Termeni și condiții specifice înregistrare utilizatori și folosire conturi

Societatea de Psihoterapie Experiențială Română (Institutul SPER), denumită în continuare SPER, cu sediul în București, Splaiul Independenței nr. 17, bl. 101, sc. 2, etaj 4, ap. 29, București, stabilește „Termenii și condițiile specifice” pentru înregistrarea conturilor de utilizatori și folosirea acestora pe site-ul sper.ro, după cum sunt descrise mai jos.

Pot crea conturi utilizatorii ce îndeplinesc următoarele condiții:

  • sunt absolvenți ai programului de formare complementară în Psihoterapie Experiențială și a Unificării (P.E.U.) centrată pe adult – copil – cuplu – familie și/sau în Consiliere Psihologică – Evaluarea și Consilierea Experiențială a Adultului, Copilului, Cuplului și Familiei, acreditate cu aviz profesional nr. RF – II – B2/19.06.2006, reavizat cf. anexei nr. 10 din 18.11.2016;
  • au atestat de drept de liberă practică eliberat de Colegiul Psihologilor din România pentru specialitatea/ specialitățile cu care vor să se înregistreze pe site-ul sper.ro;
  • sunt membri aderenți SPER (vezi detalii).

Pentru opțiunea „Login/ Înregistrare”, utilizatorului i se va cere să ofere datele sale de contact. După înregistrare, utilizatorul își poate actualiza profilul personal de pe site, adăugând o fotografie, date de contact, descriere personală, dar și alte informații care pot ajuta la promovarea sa și a serviciilor psihologice oferite în calitate de psihoterapeut și/sau consilier absolvent al Școlii SPER, cu drept de liberă practică. 

După validarea adresei de e-mail și după verificarea datelor și a îndeplinirii condițiilor menționate, contul este aprobat și activat de un responsabil SPER și poate fi accesat de utilizator.

SPER își rezervă dreptul de a nu aproba crearea unor conturi pentru persoanele ale căror acțiuni contravin Regulamentului de organizare și funcționare al Asociației Societatea de Psihoterapie Experiențială Română „SPER”.

Pentru activarea contului, este posibil să vi se solicite date suplimentare.

Accesul la această secțiune a site-ului sper.ro este protejat de o parolă. Pentru a evita ca persoane neautorizate să aibă acces la informațiile dumneavoastră personale, vă recomandăm să nu dezvăluiți parola, să bifați „Log off” ori de câte ori încheiați sesiunea protejată pe site-ul sper.ro și să închideți fereastra browser-ului în care ați lucrat, la finalul navigării dumneavoastră pe site.

Este interzisă partajarea de către utilizatori a datelor lor de acces în contul sper.ro (username și parolă).

Site-ul sper.ro nu permite accesul la conținutul său mai multor utilizatori cu aceleași date de logare.

În cazul în care apar astfel de situații, sper.ro își rezervă dreptul de a suspenda accesul utilizatorului respectiv.

Prin crearea contului pe site-ul sper.ro utilizatorii își asumă respectarea codului etic și deontologic al profesiei de psiholog, așa cum este el elaborat de Colegiului Psihologilor din România, și sunt direct responsabili pentru serviciile psihologice prestate.

SPER nu poate fi făcut răspunzător pentru conținutul și acuratețea informațiilor furnizate de utilizatori și nici pentru calitatea serviciilor de consiliere psihologică și/sau psihoterapie oferite de aceștia clienților. 

SPER poate suspenda accesul la cont sau îl poate șterge în condițiile în care utilizatorul își pierde dreptul de liberă practică.

De asemenea, SPER își rezervă dreptul de a suspenda oricând, fără notificări sau alte formalități, secțiunea site-ului sper.ro denumită „Psihoterapeuți și consilieri”, a înregistrării unor noi conturi și a listei de membri.

Site-ul sper.ro poate suspenda sau bloca accesul utilizatorilor la conținutul site-ului, pe o perioadă nedeterminată și fără notificări, pentru lucrări de mentenanță, modificare de conținut, îmbunătățiri tehnice, accesul mai multor utilizatori cu aceleași date de logare, tentative de fraudare și altele. Încercăm să asigurăm funcționalitatea optimă a site-ului, dar SPER nu poate fi responsabilă pentru perioadele de inactivitate cauzate de probleme tehnice etc.

Site-ul sper.ro își rezervă dreptul să schimbe acești „Termenii și condițiile specifice” pentru înregistrarea conturilor de utilizatori și folosirea acestora, modificând versiunea și data adoptării noului regulament fără îndeplinirea unor alte formalități. Atunci când acești termeni se vor modifica, sper.ro vă va putea notifica prin intermediul e-mail-ului sau prin publicarea pe site a unui link care face trimitere la noua formă a prezentului document. Accesul în site, în contul dumneavoastră de utilizator și folosirea serviciilor noastre după momentul modificării „Termenilor și condițiilor specifice” implică faptul că v-ați dat acordul tacit asupra noilor termeni și condiții specifice.

„Termenii și condițiile specifice” prezente, precum și orice litigiu în legătură cu sau decurgând din clauzele acestora sau din accesarea/ funcționarea/ disfuncționalitatea site-ului se supun dreptului intern român. Limba folosită pentru „Termenii și condițiile specifice ” este limba română.

Utilizatorul contului acceptă să adere la acești „Termeni și condiții specifice”.

Crearea unui cont și folosirea de către utilizator a secțiunii „Psihoterapeuți și consilieri” de pe site-ul sper.ro implică acceptarea necondiționată și implicită a acestor „Termeni și condiții specifice”.

Dacă nu sunteți de acord cu oricare dintre prevederile prezenților „Termeni și condiții specifice” nu solicitați crearea unui cont sau nu ne furnizați datele dvs. personale. 

SPER nu va prelucra datele dumneavoastră personale decât pentru îndeplinirea scopurilor mai sus menționate, cu respectarea măsurilor legale de securitate și confidențialitate a datelor, sau până la revocarea acordului.

ro_RORomanian